Tegoroczna edycja programu nosi już numer 7. Co roku zgłasza się około 100-150 nowych młodych uczestników, najwięcej w terminie wiosennym poprzedzającym okres stażowy, zaś łączna ich liczba niedługo przekroczy 800 osób. W Go4Poland mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata. Od ubiegłego roku program objął także stypendystów Programu im. gen. Władysława Andersa, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Warunkiem jest znajomość języka polskiego w stopniu zaawansowanym. Organizatorzy uważają, że to dobry moment na zbudowanie społeczności absolwentów programu: - Ideą Klubu Absolwentów ma być wsparcie przez uczestników poprzednich edycji programu swoich młodszych kolegów, korzystających z programu obecnie. Często są to już osoby na ciekawych stanowiskach, które mogłyby zostać mentorami czy poprowadzić warsztaty. Dla alumnów chcielibyśmy stać się platformą ofert pracy, które będą mogli u nas umieszczać Partnerzy zainteresowani osobami już po studiach – przekazała Parkietowi Eliza Czapska z Fundacji GPW, koordynator Go4Poland.

Program z roku na rok jest udoskonalany tak, by każdy z jego komponentów działał maksymalnie sprawnie. W tym roku staż zorganizują m.in. Giełda Papierów Wartościowych, BondSpot, TGE i PZU a prezentacja ofert stażowych wciąż trwa i zgłaszają się chętni do organizacji stażów: - Prezentacja ofert stażowych to proces ciągły. Powinien zakończyć przed wakacjami, tak by każdy chętny student znalazł odpowiadającą mu ofertę. Liczba ofert stażowych w każdym roku jest inna. W ubiegłorocznej edycji partnerzy przedstawili 30 takich ofert, w tym roku już same tylko Citi i Citi Handlowy ogłosiły za naszym pośrednictwem nabór na 26 miejsc, w tym staże, praktyki letnie, ale także dwuletnie programy rotacyjne – podkreśliła Eliza Czapska.

Stali partnerzy programu to GPW, Bondspot, KDPW, TGE, IRGiT oraz PZU. W tym roku partnerami Go4Poland są także Citi i Citi Handlowy oraz Narodowy Instytut Wolności. Jednak to nie koniec, gdyż przystępowanie partnerów do programu ciągle trwa i wciąż trwają rozmowy w sprawie wyboru partnera strategicznego.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w Go4Poland jest nadzieja na ponowne uruchomienie warsztatów. W trakcie roku akademickiego będą to warsztaty online, natomiast podczas wakacji stacjonarne w siedzibie partnera bądź w GPW. Mentoring to część programu, w której uznani praktycy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. Mentor wybiera do trzech podopiecznych spośród zgłaszających się chętnych i zapewnia im przynajmniej 8 h wsparcia w ramach spotkań osobistych bądź kontaktu zdalnego: - Często jednak ta współpraca okazuje się na tyle satysfakcjonująca, że wykracza poza minimalne 8 h gwarantowane przez projekt – podkreśliła koordynatorka programu. Letnia Szkoła to 7-dniowy program warsztatów, wykładów i spotkań z praktykami rynku. 25 jego uczestników zostaje wyłonionych w osobnej rekrutacji. Oprócz tego, aby zintegrować uczestników, alumnów oraz ambasadorów programu Fundacja GPW planuje zorganizować w tym roku dwa spotkania w siedzibie Giełdy, które umożliwią wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i networking.

Według badań OECD "Education at a glance 2021", na uczelniach zagranicznych kształci się obecnie już około 55 200 Polaków. Studia na zagranicznych uczelniach to wynik skrupulatnego planu, który zwykle ma swój początek już podczas wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wielu młodych, zdolnych Polaków nie wraca po studiach do kraju, podejmując pracę za granicą. Jest to tendencja wzrostowa. Obserwując to zjawisko Fundacja GPW w 2015 roku stworzyła program Go4Poland – Wybierz Polskę!, który zachęca młodych ludzi do planowania kariery w kraju, poprzez umożliwienie im poznania polskiego rynku pracy i możliwości jakie czekają na nich, jeśli zdecydują się wrócić po studiach i budować swoją karierę w Polsce.

Prezentacje ofert stażowych trwają od 1 lutego. 1 kwietnia rusza początek naboru do programu mentoringowego, staże potrwają od czerwca do września. Tegoroczną edycję zakończy, jak co roku, konferencja „Twoja kariera – kierunek Polska!”.