Wzrost znaczenia IR

Jak co roku staramy się wykorzystać to małe okienko pomiędzy raportami za pierwszy kwartał a sezonem walnych zgromadzeń, aby podyskutować w gronie specjalistów zajmujących się relacjami inwestorskimi. I jak co roku tematów jest przynajmniej na tydzień, musieliśmy zatem dokonać ostrej selekcji.

Ostatnie życzenie

Tego, że kwestie raportowania niefinansowego stają się coraz ważniejsze dla inwestorów, nie trzeba tłumaczyć żadnej spółce, która starała się pozyskać kapitał w ostatnim czasie.

Ta dekada może należeć do Polski

Jeśli patrzeć na świat przez pryzmat bieżących wydarzeń, nie tylko tych gospodarczych, trudno o optymizm. Jeszcze nie skończyła się pandemia, a tuż za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna.

Inwestor jako konsument?

W środowisku maklerskim budzi niepokój traktowanie inwestorów na rynku kapitałowym jako konsumentów.

Szukanie bezpiecznych przystani

Trwa wojna Rosji w Ukrainie, w Chinach rząd paraliżuje kraj ze strachu przed covidem, inflacja na całym świecie szaleje. Inwestor ma potężny problem ze znalezieniem sektora, w którym może w miarę bezpiecznie inwestować.

Obserwacja rodzi wynik, a pytanie zmienia odpowiedź

Już pod koniec maja odbędzie się kolejna odsłona Wall Street.

Przygotowania do walnego zgromadzenia

Sezon walnych zgromadzeń w spółkach giełdowych przypada na czerwiec, co zresztą bywa niekiedy przyczyną krytyki inwestorów – dlaczego tak późno, dlaczego wszyscy w tym samym czasie etc.

Wydawanie instrumentów płatniczych poza reżimem PSD2

Przepisy PSD2 oraz polskiej ustawy o usługach płatniczych pozwalają przedsiębiorcom na wydawanie kart płatniczych lub udostępnianie aplikacji mobilnych służących do dokonywania płatności za określone usługi lub towary bez konieczności uzyskiwania statusu krajowej instytucji płatniczej (KIP) czy małej instytucji płatniczej (MIP).

Statutowe bicie piany

Nie lekceważę korzyści, jakich statystyka przysparza gospodarce, polityce, społeczeństwu. Lecz wprowadzanie jej do spółki handlowej wymaga namysłu.

FANG po nowemu

Jednym z modeli inwestowania na rynkach kapitałowych jest tzw. inwestowanie tematyczne, a więc lokowanie aktywów w określoną klasę instrumentów finansowych posiadających wspólny mianownik.

Między inwestowaniem a oszczędzaniem

Żyjemy w ciekawych czasach. Jak każdy, jak zawsze. Ale odmienność tej epoki, czy wręcz jej dziwaczność, nie wynika z tego, że mamy wojnę i pandemię (historia pokazuje, że wojny i pandemie bardzo często występują razem), ale z tego, że na nowo trzeba tłumaczyć ludziom rzeczy zdefiniowane i jeszcze niedawno oczywiste.

Odsiecz ze Wschodu

Wzrost inflacji do poziomów dwucyfrowych skłania do stawiania pytań o czynniki mogące w przyszłości wspierać wyhamowanie tych tak niekorzystnych trendów.

Nowelizacja wezwań już za nami

14 kwietnia prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Czy potrzebujemy zielonej transformacji w trudnych czasach?

24 lutego 2022 r. rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – napaść zbrojna na inne państwo europejskie, o skali i poziomie okrucieństwa jakich w Europie nie oglądano od czasów II Wojny Światowej. W obliczu wojny w Ukrainie oraz sankcji nakładanych na agresorów – Rosję i Białoruś, m.in. przez UE oraz USA, działania związane z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu zyskały nowy kontekst.

Rynek finansowy trzeba ucywilizować

Rząd nie ustaje w próbach pomocy słabszym i poszkodowanym. Do określenia liczby różnego rodzaju tarcz nie wystarcza już palców obu rąk.

Kup ten dołek

W ostatnim raporcie o nastrojach rynku i przepływach funduszy Bank of America wskazał na odpływ kapitału z amerykańskiego rynku akcji, dodając, że to może być dopiero początek.

Czy Fed zatopi Wall Street?

Uwaga rynków nadal skoncentrowana jest głównie na inflacji oraz reakcji banków centralnych na to zjawisko.

Tajemnica bankowa a dochodzenie roszczeń od agenta

Do przestrzegania tajemnicy bankowej zobowiązani są: bank, jego pracownicy oraz osoby, za których pośrednictwem wykonywane są czynności bankowe.