Nowa epoka w prospektach?

Sukces debiutu giełdowego Murapolu spowodował, że na warszawskiej giełdzie powiało optymizmem. Ten nastrój zdawał się utrzymywać jeszcze na początku roku, gdy wskazywano na szanse na ożywienie rynku IPO w 2024 r. Może to stwarzać okoliczności do wprowadzenia zmian w ofertach publicznych. Zeszłoroczne oferty Dr Ireny Eris i Murapolu będą więc zamykały pewną epokę.

Altcoiny – między potencjałem a ryzykiem

Solana, CFX, stacks – co je łączy? W świecie, w którym bitcoin (BTC) i ethereum (ETH) są postrzegane jako złoto i srebro, coraz częściej można napotkać zapowiedzi, że już wkrótce mniej znane kryptowaluty zdetronizują uznanych liderów. Może to skłaniać do rozważań, czy kryje się tu potencjał inwestycyjny.

Dyskretny urok samotności

Pisanie o rzeczach osobistych w tekście kierowanym do szerokiej publiczności jest zawsze ryzykowne, bo grozi nieprzewidzianymi konsekwencjami. Ma to jednak sens, bo nasze, zdawałoby się, że indywidualistyczne, myśli dotyczą zwykle problemów dręczących wielu ludzi. Z tym przekonaniem zaczynam snuć moją małą dywagację.

LSME – duże wyzwanie dla małych spółek

Wyzwania związane z wdrażaniem dyrektywy CSRD i standardów raportowania czynników zrównoważonego rozwoju ESRS dla dużych spółek giełdowych i niegiełdowych przysłaniają inny bardzo ważny obszar, a mianowicie wymogi wobec spółek małych i średnich. Tymczasem brak działań dziś spowoduje, że za kilka lat możemy się spodziewać fali delistingów.

Złoty wciąż ma potencjał do aprecjacji, ale w wolniejszym tempie

Zmiany otoczenia okołorynkowego sprzyjają złotemu i sprzyjać będą w dalszej części roku. Można odnieść wrażenie, że szczególnie istotny wpływ na siłę polskiej waluty miały informacje o odblokowaniu środków z funduszy unijnych dla Polski.

Jak wspominam debiut WIG20

16 kwietnia upływa 30 lat funkcjonowania indeksu WIG20. Dwuipółkrotny wzrost wartości indeksu od debiutu to jedynie 3 proc. wzrostu średniorocznie. Indeksy cenowe mniejszych spółek mWIG40 i sWIG80 wzrastały szybciej, odpowiednio o 7 i 11 proc.

Wszystko jest po coś i ma znaczenie

W dobrych filmach jest dobre to, że powodują konsekwencje. A to ktoś komuś coś opowie. A to ktoś napisze artykuł. A to przypomniana zostanie książka, na podstawie której powstał film. A nuż powstanie społeczność wokół dzieła. I tak dalej. Zdaje się, że taki obieg myśl i dzielenie się wrażeniami nazywamy kulturą.

Znieczulica regulacyjna

W bieżącym sezonie walnych zgromadzeń w większości spółek dojdzie do aktualizacji polityk wynagrodzeń kadry zarządzającej. Z uwagi na znieczulicę regulacyjną dokumenty przygotowane cztery lata temu pozostawiały wiele do życzenia, a nawet mogły prowadzić do wielu ryzyk. Dlatego warto wykorzystać obowiązek aktualizacji do wypracowania polityki wynagrodzeń, co pozwoli na właściwe funkcjonowanie spółek w długim okresie.

DORA – kluczowe wyzwania w zakresie odporności cyfrowej instytucji finansowych

W aktualnym środowisku, zdominowanym przez technologię, implementacja strategii odporności cyfrowej dla instytucji finansowych staje się nieodzowna w obliczu rosnącego zakresu i złożoności cyberzagrożeń. Digital Operational Resilience Act (DORA), będący odpowiedzią na te wyzwania, wprowadza nowe normy regulacyjne, skupiające się na umożliwieniu instytucjom finansowym efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz utrzymaniu integralności systemów informatycznych.

Przekształcenia transgraniczne w świetle regulacji

W erze globalizacji, gdzie granice państwowe stają się coraz mniej widoczne i stanowią coraz słabszą barierę dla przepływu kapitału, transgraniczne przekształcenia spółek wyłaniają się jako niezbędny instrument dla przedsiębiorstw dążących do maksymalizacji potencjału.

Nie piszemy już listów. Warto przynajmniej czytać niektóre

Jest wiele sposobów zwracania się do inwestorów z komunikatem zawierającym informację. Nadawca to zwykle emitent instrumentów finansowych. Jednak nie zawsze, bo bywają nimi także ci, którzy zarządzają naszymi pieniędzmi w sposób czysto finansowy, a nie poprzez działalność operacyjną.

Czy raport roczny jest wyzwaniem na NewConnect?

Na początku czerwca ubiegłego roku zarząd GPW jedną decyzją zawiesił notowania 36 spółek z rynku NewConnect. Powodem była realizacja przyjętej praktyki nadzorczej, w myśl której nie publikujesz raportu rocznego, nie masz notowań.

Co dalej z ochroną sygnalistów?

Mimo wszczętej procedury w sprawie nałożenia kar za opóźnienie w implementacji dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii rząd postanowił dokładniej przyjrzeć się projektowi przygotowanemu za poprzedniej kadencji.

Perypetie z tajemnicą poliszynela

Uprzedzam, że początek dzisiejszego felietonu będzie dotyczył błahostki, choć błahostki, powiedziałbym, z przykrym podtekstem. Nawet jeszcze w połowie tekstu rzecz będzie o czymś mało istotnym. Ale zakończenie wypadnie już, jak myślę, zgoła inaczej.

Sinusoida nastrojów

W styczniu i lutym przeprowadzono 11 publicznych emisji obligacji korporacyjnych za prawie 600 mln zł. Ale ostatnie dwa lata na rynku nie były tak dobre. Po słabym 2022 r. inwestorzy rozwinęli skrzydła dopiero w II połowie ub.r.

Wzrost zredukuje dług

Rosnące zadłużenie w relacji do PKB rodzi obawy o stabilność fiskalną w długim okresie. W tym roku zgodnie z założeniami przyjętymi w budżecie poziom długu publicznego w stosunku do PKB ma wzrosnąć do ponad 54 proc.

Wyzwania HR emitentów

Kiedy 12 lat temu rozpoczynaliśmy prace nad pierwszym Kongresem HR SEG, powodem zaopiekowania się tą właśnie grupą docelową była specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w spółkach giełdowych. Przy czym wówczas odnosiło się to w zasadzie tylko do problemów związanych z przejrzystością spółek giełdowych, ale od tamtego czasu wiele się zmieniło.

Wejście tygrysa

W ostatnim czasie największa agencja indeksowa MSCI, której portfele są podstawą do budowy ponad 80 proc. globalnych aktywów pasywnych, przeprowadziła istotne zmiany na listach uczestników indeksów dla rynków rozwijających się. W wyniku tych operacji z głównego indeksu MSCI China, a tym samym indeksu MSCI EM, zostały usunięte akcje 66 spółek.