Inwestycja w „złoto”

Mianowanie obecnego prezesa NBP na stanowisko w 2016 r. zostało dość dobrze odebrane przez rynki finansowe.

Listing Act – propozycja kompromisowa w zakresie MAR

W ubiegłym tygodniu miałem przyjemność opublikować na łamach „Parkietu” felieton dotyczący bieżących prac legislacyjnych nad Listing Act w zakresie prospektu. W tym felietonie chciałbym przedstawić jak to wygląda w przypadku MAR.

Subiektywna historia rynku TFI w Polsce

Na początku było słowo, czyli ustawa. Trudno dziś uwierzyć, że w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z marca 1991 r. - tym ostatnim poświęcono zaledwie 24 króciutkie artykuły, w sumie dwie strony tekstu. Wtedy to wystarczyło, żeby stworzyć produkt, którego wcześniej nikt na rynku polskim nie znał.

Koniec z rozbieżnościami

Nowe rozporządzenie zmienia brzmienie art. 10 RTS, w którym określono zasady dostępu do informacji o rachunku płatniczym bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunek.

Czy inwestowanie zaangażowane społecznie pozwoli uratować świat?

Recenzując książkę autorstwa Alice Ross „Investing To Save The Planet: How Your Money Can Make a Difference”, Al Gore, były wiceprezydent USA, napisał: „Każdy inwestor, bez względu na wielkość, może wpłynąć na rozwiązanie kryzysu klimatycznego i przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonego świata”. Czy na pewno?

Nieoczywisty beneficjent rzeczywisty

Krąg potencjalnych beneficjentów rzeczywistych podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu może być szeroki. Aby ustalić, kto w danej organizacji jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy, należy każdorazowo przeprowadzić analizę struktury danego podmiotu oraz posiadanych uprawnień, zawartych umów czy faktycznych porozumień.

Podatkowy rollercoster. WHT od dywidend

A ty, płatniku, bądź tu mądry i pisz wiersze...

Listing Act – propozycja kompromisowa w sprawie prospektu

Na początku grudnia w ramach wniosku dotyczącego zmian w pakiecie Listing Act Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie prospektowe oraz rozporządzenie MAR.

Fundacja rodzinna po polsku, czyli wielkie nadzieje vs rzeczywistość

Polski system prawny zyskał kolejną, szczególną formę koncentracji majątku, której celem, zgodnie z wolą ustawodawcy, ma być przede wszystkim ułatwienie przekazywania tzw. firm rodzinnych na rzecz kolejnych pokoleń, a dodatkowo zatrzymanie migracji majątków takich firm za granicę.

Wciąż wysoki poziom mocy

Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych dostarcza informacje odnośnie do tego, jakiej presji inflacji można oczekiwać w gospodarce.

Unikalna szansa Polski w wyścigu kompetencji świata SI

Jak sugeruje tytuł, będzie o sztucznej inteligencji (SI), ale zanim do niej dojdę, chciałbym zacząć od czegoś innego.

Globalny problem z liczeniem śladu węglowego

Udostępnianie informacji na temat emisji wielkości śladu węglowego staje się nowym standardem w zakresie raportowania pozafinansowego.

Felieton mało innowacyjny

Wiele lat temu wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby mieć własny domek na kółkach. Pomysł postanowiłem zrealizować na swój własny sposób.

Relacje inwestorskie – reaktywacja

Podręczniki ekonomii traktujące o funkcjonowaniu rynku kapitałowego najczęściej bazują na założeniu, że akcjonariuszom zależy na wzroście kursu akcji. Jeśli tak rzeczywiście jest, to rynek funkcjonuje w miarę poprawnie.

Pora na coroczną inflacyjną waloryzację progów podatkowych

Ostatnie tygodnie na rynkach finansowych to przede wszystkim okres znacznego wzrostu rynkowych stóp procentowych, głównie w Stanach Zjednoczonych.

W poszukiwaniu optymalnej formy sukcesji

Zagadnienie sukcesji międzypokoleniowej w przedsiębiorstwach rodzinnych coraz częściej staje się głównym punktem dyskusji o przyszłości tych podmiotów.

Co ty wiesz o oszczędzaniu

Oficjalne dane ekonomiczne sugerują, że Polacy oszczędzają nie tylko niedużo, ale dodatkowo coraz mniej.

Jeszcze większa jawność informacji o beneficjentach rzeczywistych

TSUE wymusił zmianę w podejściu do rejestrów beneficjentów rzeczywistych.