Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów we frankach oraz w związku ze spadkiem wycen posiadanych przez bank obligacji skarbowych współczynniki kapitałowe Getin Noble Banku wyraźnie spadły.

Co dalej?

Na koniec I kwartału skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27 proc., a współczynniki CET1/T1 0,51 proc. To poniżej wymogów regulacyjnych.

– Z jednej strony mamy potężną dziurę kapitałową, którą ciężko będzie bardzo szybko zasypać. Nie ma konkretnej deklaracji ze strony głównego akcjonariusza o ewentualnym dokapitalizowaniu banku. Jednocześnie może pomagać wzrost wyniku odsetkowego z uwagi na wrażliwość banku na wzrost stóp procentowych, ale z drugiej strony pewnie będzie kontynuowany proces zawiązywania rezerw frankowych. Zarząd komunikował, że po I kwartale rezerwy są wystarczające, ale w innych bankach ten proces postępuje z każdym kwartałem – tłumaczy „Parkietowi" Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. Dodaje, że patrząc na historię, to przy zbliżonym poziomie raportowanych współczynników kapitałowych np. Idea Bank był poddany procedurze resolution.

– Myślę, że takiego ryzyka nie można wykluczyć – mówi Jańczak.

GG Parkiet

Decyzja o rozpoczęciu przez BFG przymusowej restrukturyzacji (resolution) podejmowana jest, gdy wcześniej nieskuteczne okazało się realizowanie planu naprawy i spełniane są przesłanki: podmiot jest zagrożony upadłością, dostępne działania nadzorcze lub samego banku nie pozwalają na usunięcie tego zagrożenia, podjęcie działań jest konieczne w interesie publicznym.

– Uważam, że Getin Noble Bank nie jest już jakimś strukturalnym problemem z punktu widzenia sektora bankowego. Oczywiście z racji swojej wielkości można postrzegać go jako bardziej skomplikowany przypadek niż Idea Bank, jednak stabilności sektora nie zachwieje – mówi Jańczak.

Jeden z ekspertów, który chce pozostać anonimowy, mówi nam, że już dawno doszłoby do resolution, gdyby nie obligacje detaliczne Getin Noble Banku. Przy resolution ludzie traciliby pieniądze, a przed wyborami taki scenariusz nie jest potrzebny. Wówczas posiadacze obligacji mogliby mówić, że to przez rząd, bowiem spółka nadal wywiązywała się ze swoich zobowiązań, a rząd postanowił kosztem oszczędzających w obligacjach „uratować" innych i ich straty liczone byłyby w setkach milionów.

Okiem regulatora

– KNF ze swojej strony prowadzi przewidziane prawem działania nadzorcze, które odpowiadają na aktualną sytuację finansową podmiotu – mówił nam niedawno Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Dodaje, że w szczególności na posiedzeniu 22 grudnia 2021 r. KNF wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia nowego planu naprawy, który bank złożył już w Urzędzie KNF. Będzie on podlegał analizie i ocenie KNF.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

– Komisja wskazała wówczas, że oczekuje od banku, aby nowy plan naprawy koncentrował na uprawdopodobnieniu działań zwiększających bazę kapitałową i poprawiających jego sytuację ekonomiczno-finansową oraz realnie zapewniających – w możliwie krótkim terminie – odbudowanie współczynników kapitałowych do poziomu spełniającego co najmniej minimalne wymogi regulacyjne. Dodatkowo KNF ustanowiła w Getin Noble Banku kuratora w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w celu m.in. poprawy sytuacji finansowej banku oraz wsparcia efektywnego przepływu informacji między bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w ramach podejmowanych przez bank działań naprawczych – mówi rzecznik.