Zatrudnienie w Polsce nie przestaje rosnąć

W III kwartale br. w Polsce pracowało 16,87 mln osób, najwięcej w historii badań. To o ponad 180 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Dane te kontrastują z konsekwentnym spadkiem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Publikacja: 24.11.2023 11:59

Zatrudnienie w Polsce nie przestaje rosnąć

Foto: Adobe Stock

Z opublikowanych w piątek wstępnych wyników ankietowego badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wynika, że w III kwartale br. w Polsce pracowało 16873 tys. osób w wieku 15-89 lat. To wzrost o 23 tys. (0,1 proc.) w stosunku do II kwartału i o 183 tys. w stosunku do III kwartału 2022 r. (1,1 proc.). To największa roczna zwyżka liczby pracujących od I kwartału 2022 r., gdy rynek pracy odbudowywał się po pandemii Covid-19.

Najbardziej wzrosła liczba pracujących w grupach wieku od 15 do 21 lat i od 45 do wieku emerytalnego (w obu przypadkach o 2,1 proc. rok do roku). O 0,9 proc. rok do roku zmalała natomiast liczba pracowników, którzy przekroczyli już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-89 lat, tzn. odsetek osób z tej grupy, które pracują, wzrósł w III kwartale do najwyższego w historii badań poziomu 56,8 proc. z 56,1 proc. rok wcześniej. Wśród mężczyzn ten odsetek sięga 64 proc., a wśród kobiet 50,1 proc. Wskaźnik zatrudnienia najwyższy jest w grupie wieku od 35 do 44 lat (88,1 proc.).

Wskaźnik aktywności zawodowej, tzn. odsetek osób, które pracują bądź są bezrobotne (czyli szukają pracy i są gotowe ją podjąć), wzrósł w III kwartale do 58,4 proc. z 58,2 proc. w II kwartale, wyrównując rekord z I kwartału br. Rok temu wynosił 57,8 proc.

Wstępne wyniki BAEL sugerują, że koniunktura na szerokim rynku pracy jest lepsza niż wskazują dane z sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty z co najmniej 10 pracownikami. W tym sektorze w III kwartale liczba pracujących wynosiła średnio 6823 tys., o 11 tys. mniej niż w II kwartale i o 2 tys. mniej niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych, które również w piątek opublikował GUS, w samym październiku liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 5 tys. osób po pięciu miesiącach zniżek lub stabilizacji. To o tyle zaskakujące, że – jak pokazały wcześniej publikowane dane – przeciętne zatrudnienie, tzn. przeliczone na pełne etaty, zmalało w październiku o 2 tys., choć zwykle w tym okresie sezonowo rośnie. Od stycznia stopniało już o 36 tys.

Stopa bezrobocia według BAEL wzrosła w III kwartale do 2,7 proc. z 2,6 proc. w II kwartale, ale to zmiana zgodna z sezonowym wzorcem. W stosunku do III kwartału 2022 r. stopa bezrobocia zmalała o 0,2 pkt proc. Nigdy wcześniej nie była w tym okresie roku niższa.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, jak podał również w piątek GUS, utrzymała się w październiku na poziomie 5 proc., tak jak w poprzednich trzech miesiącach. To wynik zgodny z przeciętnymi szacunkami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”. Te dane, zbierane w urzędach pracy, również wskazują, że łagodne ochłodzenie na polskim rynku pracy dobiega już końca. Na koniec października w urzędach było 61,3 tys. ofert zatrudnienia, o 6,3 proc. mniej niż rok wcześniej. To najmniejsza zniżka tego wskaźnika od maja 2022 r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca zmalała o 4,3 proc. rok do roku po zniżce o 7,8 proc. we wrześniu.

Projekcja NBP, która wskazuje na dalsze hamowanie inflacji w najbliższych latach, opiera się na założeniu, że zatrudnienie w Polsce będzie w trendzie spadkowym. To z kolei powinno tłumić presję na wzrost płac i – w rezultacie – cen. W ocenie analityków z banku centralnego, w tym roku liczba pracujących wzrośnie o 0,4 proc., ale w kolejnych latach będzie w takim mniej więcej tempie malała. W świetle wyników BAEL ten scenariusz wygląda na zbyt pesymistyczny. 

Praca
Rewolucja w biurach skończy się kryzysem na rynku nieruchomości?
Materiał Promocyjny
ESG W NIERUCHOMOŚCIACH
Praca
Oferty zatrudnienia: mocny start roku
Praca
Rośnie atrakcyjność Polski dla pracowników i studentów z zagranicy
Praca
Rynek pracy. Niewielkie szanse na silne odbicie w IT
Praca
Mniejsze nadzieje na lepszą pracę
Praca
Grudniowy ostry spadek ofert pracy