Gdzie płace rosną najszybciej? Nie w dużych firmach

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększyło się w I kwartale o 14,3 proc. rok do roku, bardziej niż w sektorze przedsiębiorstw. Pomijając równie udany dla pracowników III kwartał ub.r., to największy skok płac od I kwartału 2000 r.

Na rynku pracy zagościła zima. Wzrost płac zwolnił

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało w marcu o 9 tys. etatów. Nie licząc pandemicznego 2020 r., to największa marcowa zniżka zatrudnienia od co najmniej 2010 r. Wzrost płac nieznacznie zwolnił.

Kobiety w finansach czują się słabszą płcią

Uwikłanie w tradycyjne role i związane z tym pomijanie przy awansach to najpoważniejsze bariery, które zdaniem przedstawicielek branży finansowej utrudniają tam kariery pań.

Spowolnienie bije w etaty, a nie płace?

Pogorszenie koniunktury w gospodarce, wyraźnie widoczne w przemyśle, nie stłumiło jak dotąd presji na wzrost płac. W lutym zaskakująco mocno spadło natomiast zatrudnienie.

Rynek pracy. Większe szanse za zwolnienie, niż na zatrudnienie

Firm planujących zwolnienia jest już więcej niż tych, które chcą zwiększać zatrudnienie – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przedstawionego w środę przez Personnel Service. Przedsiębiorstwa w okresie niepewności wstrzymują inwestycje i swój rozwój.

Luty przyniósł lekkie odbicie w rekrutacji

Pomimo wysokiej inflacji i spowolnienia rynek pracy łapie oddech. Wybór ofert na portalach pracy był w lutym największy od listopada ub.r.

Szklany sufit nadal blokuje kariery Polek

Nie brak chęci awansu, ale bariery zewnętrzne, w tym krzywdzące stereotypy, utrudniają kobietom wspinaczkę na wysokie stanowiska w firmach.

Rynek pracy wciąż rozgrzany

Wzrost stopy bezrobocia w styczniu br. był nieco większy, niż wynikałoby z sezonowego wzorca, ale koniunktura na rynku pracy jest wciąż bardzo dobra.

Nowy trend: pensje „na żądanie”

Taksówkarze i kurierzy, a nawet pracownicy korporacji dostają od pracodawców benefit – możliwość otrzymania wynagrodzenia przed terminem.

Uchodźcy z Ukrainy odnaleźli się na polskim rynku

Większość Ukraińców w wieku produkcyjnym znalazła w Polsce zatrudnienie, z czego ponad połowa w ciągu trzech pierwszych miesięcy pobytu.

Topnieje siła nabywcza płac

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce realnie, czyli uwzględniając inflację, stopniało w ub.r. o 2,1 proc. Ale całkowite dochody gospodarstw domowych prawdopodobnie wzrosły.

Nie ma ucieczki przed inwestycją w reskilling

Automatyzacja pogłębi niedobór talentów w firmach i wymusi przekwalifikowanie pracowników.

Skromne prezenty dla pracowników

W grudniu gwałtownie, ale prawdopodobnie przejściowo, wyhamował wzrost wynagrodzeń.

W grudniu Polacy średnio zarobili ponad 7,3 tys. zł

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o zaledwie 10,3 proc. rok do roku, najmniej od stycznia ub.r. Tegoroczne premie świąteczne okazały się zaskakująco skromne. Ale i tak po raz pierwszy w historii średnia płaca przekroczyła 7 tys. zł brutto.

Pozorna niechęć do zmiany pracy

Według danych GUS tylko 1 proc. pracujących szuka innego lub dodatkowego zatrudnienia. W rzeczywistości rotacja na rynku pracy jest prawdopodobnie większa.

Ciemne chmury nad rynkiem pracy

Co czwarta firma rozpoczęła I kwartał planami zmniejszania zatrudnienia. To prawie o jedną trzecią więcej niż przed rokiem. Jednocześnie prawie o połowę w ujęciu rocznym skurczył się odsetek firm planujących wzrost zatrudnienia.

Podwyżkowe wyzwanie

Najwyższa od lat inflacja sprawia, że firmy czują silną presję płacową. Według badania Hays Poland aż 81 proc. z nich weszło w 2023 r. z planami podwyżek.

Firmowy Mikołaj przyniesie premię

86 proc. pracodawców planuje benefity związane ze świętami Bożego Narodzenia czy Nowym Rokiem.