W 2022 r. wynagrodzenia w KGHM będą o 10 proc. wyższe rok do roku – ustalił zarząd z organizacjami związkowymi. Szczegółowe dane o płacach za 2021 r. znajdą się w raporcie rocznym, ale firma już podała, że średnie wynagrodzenie wyniosło 13,5 tys. zł. KGHM zatrudnia ponad 18,5 tys. pracowników.

Poza podwyżką pracownicy koncernu otrzymają jednorazową premię w wysokości 2 tys. zł.

- Załoga KGHM jest godziwie wynagradzana za rzetelną pracę. Negocjacje płacowe potwierdzają podejście zarządu: od kilku lat podwyżki są znaczące, a wypracowanym zyskiem dzielimy się z pracownikami. Stale prowadzony dialog i rzetelne podejście do postulatów strony społecznej zaowocowały szybkim porozumieniem – skomentował Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Lubiński koncern otrzyma za to od rządu ulgę w postaci tymczasowego zmniejszenia obciążenia z tytułu podatku od wydobycia rud miedzi i srebra. Zgodnie z autopoprawką ustawy, od 1 stycznia do 30 listopada br. zastosowane będą zredukowane parametry w skomplikowanej formule wyliczania podatku. W efekcie, przyjmując obecne notowania surowców, wpływy do budżetu skurczą się o około 730 mln zł. Jak zaznaczył rząd, mimo obniżki dochody zapisane w budżecie z tytułu podatku powinny zostać osiągnięte.

„Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali" – stwierdzono w piśmie do marszałek Sejmu.

W czwartek kurs KGHM rósł o nawet 4,6 proc., do 149,3 zł.