Inflacja od wielu miesięcy straszy Polaków. Banki to dobre miejsce, by starać się przeczekać te czasy, skoro na lokatach i tak realnie tracimy?

Wysoka inflacja to wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Przy czym to, co jest tu szczególnie dotkliwe, to ujemna realna wartość stóp procentowych. Wysoki dwucyfrowy poziom inflacji konsumenckiej, który w październiku 2022 r. sięgnął 17,9 proc., nie jest co prawda nowością i był notowany w przeszłości, ale w wielu okresach realny poziom stóp był pozytywny. Takie sytuacje mocniej skłaniają do oszczędzania w bankach i pomnażania realnej wartości posiadanych środków.