W 2022 r. przewidywane wpływy z dywidend od spółek Skarbu Państwa wynoszą 2,32 mld zł, w tym kwota 1,62 mld zł ma stanowić dochód budżetu. W zeszłym roku było to odpowiednio: 2,52 mld zł oraz 1,76 mld zł.

Jaki jest plan na rok przyszły? – Prognoza na 2023 r. wpływów z dywidend od spółek Skarbu Państwa będących w nadzorze ministra aktywów państwowych, stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 2 176 682 tys. zł – poinformował nas resort.

Parkiet

Sektor finansowy...

W ostatnich latach dywidendowym pewniakiem na warszawskiej giełdzie był sektor finansowy. Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w przyszłym roku też tak będzie (w sektor uderzą m.in. wakacje kredytowe), ale wiele na to wskazuje. W portfelu SP znajdują się m.in. giełdowe PKO BP, PZU oraz pośrednio Pekao (jego akcjonariuszami są PZU i PFR).

– Poziom dywidend zależy od wyników banków, ale też od zaktualizowanych ograniczeń ze strony KNF. Zakładamy, że przeciętna stopa dywidendy z zysków polskich banków będzie w okolicy 6 proc., czyli zbliżona do bieżącej rentowności dziesięcioletnich obligacji – mówi Kamil Stolarski, ekspert Santander BM. Dodaje, że znacznie więcej zapłacić może Bank Handlowy, gdzie stopa dywidendy może sięgać nawet 20 proc.

Czytaj więcej

Jacek Sasin: Skarb Państwa z połową udziałów w wielkim Orlenie

– Zakładamy, że PZU wypłaci 2,5 zł na akcję, co implikuje drugą najwyższą stopę dywidendy w okolicy 9 proc. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że PKO i Pekao wypłacą połowę zysków w postaci dywidendy, co daje stopę dywidendy w okolicach 6–7 proc. – wylicza analityk. Bankiem, który również może wypłacić dywidendę, jest ING, ale tam stopa raczej nie będzie wysoka, w okolicy 2 proc.

– Dużym zaskoczeniem dla nas byłaby jakakolwiek dywidenda z mBanku, Banku Millennium, BNP Paribas Polska czy z Aliora – podsumowuje Stolarski.

PZU wypłaci w 2022 r. w formie dywidendy 1,675 mld zł, co daje 1,94 zł na akcję.

– Jak deklarował wcześniej CFO grupy PZU Tomasz Kulik, widzimy potencjał do tego, aby przestrzeń dywidendowa w 2023 r. pozostała atrakcyjna. Polityka się nie zmienia. Zgodnie z nią minimum 50 proc. zysku skonsolidowanego może być wypłacone w formie dywidendy, a nie więcej niż 20 proc. może powiększyć kapitał zapasowy – informuje Magdalena Komaracka, dyrektor ds. relacji inwestorskich w PZU. Dodaje, że pozostała część może być wypłacona w ramach rocznej dywidendy albo powiększyć zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w sytuacji, jeśli będą realizowane istotne nakłady związane z wdrażaniem strategii na lata 2021–2024, w szczególności fuzje i przejęcia.

Czytaj więcej

KGHM: Zróżnicowane podejście branży do dywidendy

– Jeśli zostaną spełnione pozostałe warunki, czyli wskaźniki zadłużenia oraz wypłacalności będą na odpowiednich poziomach, wypłata dywidendy w 2023 r. będzie możliwa – podsumowuje Komaracka, zaznaczając, że PZU stosuje się do rekomendacji KNF w sprawie dywidend ubezpieczycieli, które są wydawane na koniec każdego roku kalendarzowego.

Z kolei PKO BP informuje, że jego polityka zakłada realizowanie w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową. – Bank spełnia aktualne wymogi do wypłaty dywidendy przedstawione w rekomendacji KNF – informuje Michał Zwoliński, kierownik zespołu departamentu komunikacji korporacyjnej PKO BP.

Pekao ma zapisany w strategii na lata 2021–2024 wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 50–75 proc. zysku netto. – Bank ma zamiar wypłacać dywidendę w kolejnych latach – informuje Paweł Jurek, rzecznik prasowy Pekao.

Parkiet

...oraz pozostałe

W portfelu SP są też takie giełdowe spółki, jak KGHM, PKN Orlen, PGNiG, Grupa Azoty czy JSW. Ich sytuacja w zakresie przyszłorocznej dywidendy jest różna.

– Ze 100-proc. pewnością można założyć, że nie będzie dywidend ze spółek energetycznych czy z Azotów – uważa Robert Maj, analityk Ipopema Securities. Również Bartłomiej Kubicki z Societe Generale zakłada, że w przyszłym roku nie ma co liczyć na dywidendę od spółek energetycznych, takich jak PGE, Tauron, Polenergia czy Enea. Jeśli chodzi o PKN Orlen, to przeważają opinie, że powinien po fuzji utrzymać dywidendę w okolicy 1,5 mld zł. – Na więcej będzie można liczyć po 2023 r. – uważa analityk Ipopemy.

Czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja z dywidendą od PGNiG. Polityka tej spółki jest elementem strategii na lata 2017–2022 i przewiduje wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Czytaj więcej

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin
Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt.

– Biorąc pod uwagę realizowane połączenie PGNiG z PKN Orlen, które ma nastąpić jeszcze w 2022 r., należy przyjąć, że decyzja o podziale zysku netto za 2022 r. będzie podejmowana w 2023 r. już przez akcjonariuszy nowego koncernu, powstałego z połączenia PGNiG z PKN Orlen (i Lotosu) – wskazuje biuro prasowe PGNiG.

Z kolei KGHM zdaniem analityka Ipopemy jak najbardziej powinien wypłacić dywidendę w 2023 r. Co najmniej porównywalną z tegoroczną lub większą (czyli minimum 600 mln zł). A co ze spółkami węglowymi? – Bogdanka może znowu pozytywnie zaskoczyć małą dywidendą, a co do JSW raczej należy założyć, że nie będzie chciało spłacać wcześniej zadłużenia do PFR i w związku z tym nie liczyłbym na dywidendę – uważa Maj.

Spółki na razie konkretnych deklaracji składać nie chcą.

– W PGE obowiązuje polityka wypłaty dywidendy na poziomie 40–50 proc. skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów RAT i WN z zastrzeżeniem, że wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji – informuje Konrad Mróz, kierownik biura prasowego PGE. Z kolei Monika Darnobyt, rzecznik Grupy Azoty, wskazuje, że zgodnie ze strategią na lata 2021–2030 polityka dywidendowa zakłada zapewnienie zdolności do wypłaty po zakończeniu programu inwestycji strategicznych na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Ostrożnie w kwestiach dywidendowych wypowiada się też JSW.

– W obecnej sytuacji trudno się odnieść do wypłaty dywidendy w przyszłości. Jednym z istotnych czynników mających wpływ na decyzję jest wypracowanie przez grupę zysku w roku 2022, kolejny warunek to uzyskanie zgody PFR na dokonanie tej czynności – informuje Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy JSW.

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki
Rząd: 65 mld zł deficytu w budżecie na przyszły rok