Większość Polaków uważa, że instytucje finansowe dobrze chronią ich pieniądze

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” – przygotowane przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR – wskazuje, że większość ankietowanych (51,6 proc.) wyraża zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa. Z raportu wynika również, że ponad połowa respondentów (53,6 proc.) jest przekonanych o odpowiedniej ochronie swoich finansów internetowych.

Publikacja: 19.04.2024 20:28

Większość Polaków uważa, że instytucje finansowe dobrze chronią ich pieniądze

Foto: AdobeStock

Zaufanie do instytucji finansowych ma 59,7 proc. mężczyzn, tego zdania jest 44,2 proc. kobiet. Co więcej, kobiety częściej niż mężczyźni wybierały odpowiedź negatywną bądź deklarowały niewiedzę. Zaufanie do instytucji finansowych w kontekście bezpieczeństwa online wyrażało 53,5 proc. osób z wykształceniem średnim i 52,5 proc. osób z wykształceniem wyższym. Najmniejsze zaufanie deklarowały osoby z wykształceniem poniżej średniego.

51,6 %

ankietowanych Polaków wyraża zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa. 53,6 proc. jest przekonanych o odpowiedniej ochronie swoich finansów internetowych

W odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz, że Twoje finanse są odpowiednio chronione?”, 53,6 proc. respondentów była przekonana, że tak. Jednak 30,4 proc. ankietowanych nie było w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak 30,4 proc. ankietowanych nie było w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi. Mężczyźni częściej niż kobiety uważali, że ich finanse są odpowiednio zabezpieczone w internecie. Takie przekonanie wyraziło 61,4 proc. mężczyzn w porównaniu z 46,5 proc. kobiet.

59,7 %

mężczyzn ma zaufanie do instytucji finansowych, tego zdania jest tylko 44,2 proc. kobiet. Kobiety częściej niż mężczyźni wybierały odpowiedź negatywną bądź deklarowały niewiedzę

Niezależnie od wieku respondentów ponad połowa wszystkich uczestników badania była przekonana, że ich finanse online są dobrze chronione. Największe przekonanie co do bezpieczeństwa swoich finansów w internecie wyrażały osoby w wieku od 18 do 29 lat. Osoby powyżej 50. roku życia częściej wybierały odpowiedź „nie wiem” – 32,4 proc. w wieku 50–59 lat i 35,1 proc. w wieku 60 lat i powyżej. Najmniej pewności co do bezpieczeństwa finansów online mieli badani w wieku od 30 do 39 lat. 21,2 proc. z nich nie było przekonanych co do ochrony swoich finansów online. Podobnie, bo 20,3 proc. osób w wieku od 40 do 49 lat również miało wątpliwości w tej kwestii.

Czytaj więcej

Euro i dolar to waluty do oszczędzania
Oszczędzanie
Na rynku depozytów cisza przed burzą – inflacyjna i nie tylko
Oszczędzanie
BLIK Płacę Później będzie dla całego rynku e-commerce
Oszczędzanie
Finansiści przewidują, że wkrótce znikną transakcje gotówką
Oszczędzanie
Według Polaków RPP obniży stopy, a może nawet podwyższy
Oszczędzanie
Doświadczenia i przeżycia ważniejsze od dóbr materialnych
Oszczędzanie
Czarne chmury gromadzą się nad posiadaczami depozytów