Ubezpieczenia

Pandemia szkodzi wynikom PZU

Banki cierpią przez obniżki stóp.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

PZU pracuje nad strategią na lata 2021–2024. – Nowa strategia zostanie zaprezentowana w IV kwartale – zapowiedziała w czasie piątkowej konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników grupy PZU w I kwartale 2020 r. Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu.

Beata Kozłowska-Chyła, p.o. prezesa grupy PZU.

Foto: materiały prasowe

Strategia ma także zdefiniować podejście grupy do jej aktywów bankowych. – Trzy kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych sprawiły, że sektor bankowy został poddany gigantycznej presji – mówił Tomasz Kulik, wiceprezes PZU ds. finansowych. – Żyjemy w świecie, w którym nie ma kosztu pieniądza w czasie. Wszystko zostało postawione na głowie.

W kontekście Alior Banku grupa będzie się zastanawiać nad swoim zaangażowaniem w aktywa bankowe i w ogóle sektor bankowy. – Nie widzimy obecnie potrzeby dokapitalizowania Alior Banku, bo bank ten posiada nadwyżkę kapitałową ponad wymagane minima regulacyjne na poziomie 2,2 mld zł. Nawet gdyby pojawiła się strata, nie mówię, że do tego dojdzie, Alior jest w stanie sam sobie poradzić kapitałowo – mówił Kulik. Grupa PZU ma pakiet 31,91 proc. akcji Alior Banku i 20 proc. Banku Pekao.

W I kwartale Grupa PZU osiągnęła wynik netto na poziomie 805 mln zł wobec 747 mln zł rok wcześniej. Jednak sektor bankowy już pod koniec marca 2020 r. odczuł negatywne skutki pandemii, co odbiło się również na bankach działających w grupie PZU. Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji na wynik firmy. Ponadto utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w Banku Pekao. To, a także niezrealizowane różnice kursowe z instrumentów zabezpieczających portfel nieruchomości obniżyły księgowy zysk netto grupy na koniec I kwartału 2020 r. do 116 mln zł.

Grupa osiągnęła dobre wyniki w biznesie ubezpieczeniowym. Szczególnie udane były pierwsze dwa miesiące roku, kiedy zarówno w oddziałach, jak i w sieci agentów własnych grupa PZU przekroczyła zaplanowane poziomy sprzedaży. Składka przypisana brutto w I kwartale 2020 r. sięgnęła 6,1 mld zł wobec 5,9 mld zł rok wcześniej. Motorami wzrostu składki przypisanej były ubezpieczenia pozakomunikacyjne oraz indywidualne ubezpie­czenia ochronne. Odszko­dowania netto sięgnęły 3,3 mld zł, rok wcześniej blisko 4 mld zł. psk

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.