Dębica: Popyt na opony ma się dobrze

Rynek odbudował się po pandemii, co znajduje potwierdzenie w rosnących przychodach.

Śnieżka ma obawy o kondycję konsumentów

W tym roku zarząd spółki nie spodziewa się łatwych zysków z uwagi na niepewne otocznie gospodarcze i rosnące koszty.

Azoty idą po kolejne rekordy

Początek roku był dla koncernu znacznie lepszy, niż przypuszczali uczestnicy rynku, mimo że ich oczekiwania nie były małe. Wprawdzie grupa zanotowała spadek wolumenów sprzedaży wielu produktów, ale wysokie ceny i popyt pozwoliły zwiększyć zyski.

Rosnące koszty biją w rentowność Śnieżki

Niekorzystna sytuacja rynkowa negatywnie oddziałuje na wyniki spółki.

Azoty coraz więcej zarabiają

W I kwartale koncern mocno zwiększył zyski w każdym z trzech kluczowych biznesów. To konsekwencja znacznie większych wzrostów cen oferowanych przez niego produktów niż ponoszonych kosztów, zwłaszcza na zakup surowców.

Dębica pod presją cen surowców

Wzrost kosztów produkcji bije w zyski producenta opon.

Segmenty chemia i tworzywa z pozytywnym wpływem na wyniki Grupy Azoty

Bardzo cieszą wyniki segmentów pozanawozowych, głównie Segmentu Chemia i Segmentu Tworzywa, które były źródłem około 60 proc. wartości EBITDA. Marża EBITDA w tworzywach wzrosła z minus 2,8% w roku 2020 do plus 9,7%. To wynik dobrej koniunktury, która przełożyła się na wyższe ceny transakcyjne – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Drożejące surowce ścięły zyski Dębicy

Oponiarska spółka odbudowała swoje przychody, ale odczuła w wynikach negatywny efekt skokowego wzrostu cen surowców.

Selena FM widzi nowe możliwości rozwoju

Wojna ma znaczący wpływ na grupę. Są jednak szanse na wzrost, m.in. poprzez ekspansję w innych krajach i rozbudowę oferty.

Lepsze prognozy Ciechu na 2022 rok

Ciech prognozuje, że w 2022 r. skonsolidowana znormalizowana EBITDA będzie mieściła się w przedziale 740-780 mln zł. To efekt dobrej koniunktury na rynkach, których działa grupa.

PCC Rokita wypłaci 13,23 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 r., w której postanowiło, że zysk netto w kwocie 411,77 mln zł zostaje podzielony w następujący sposób: 262,66 mln zł na wypłatę dywidendy (13,23 zł na jedną akcję) i 149,11 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Polwax obawia się o surowce

Jednym z kluczowych zagrożeń są ewentualne braki gaczy parafinowych i dalszy wzrost ich cen.

PCC Rokita rekomenduje 13,23 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Zarząd PCC Rokita zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 262,66 mln zł z zysku netto za 2021 r., w wysokości 411,77 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 13,23 zł na akcję, podała spółka.

Azoty są bezpieczne

UE nałożyła sankcje na rosyjskiego udziałowca. To nie powinno jednak wpływać na działalność spółki.

Azoty cieszy wzrost popytu na polipropylen

Koncern prowadzi intensywne rozmowy z przyszłymi odbiorcami i dystrybutorami produktów, które mają wytwarzać instalacje powstające w ramach projektu Polimery Police. Przekonuje, że obecna sytuacja na rynku w pełni potwierdza zasadność realizacji tej inwestycji.

Azoty zarobiły dużo więcej, niż ktokolwiek przypuszczał

IV kwartał był dla koncernu wyjątkowo dobry. Mimo istotnych zwyżek kosztów był w stanie jeszcze mocniej podnieść ceny swoich wyrobów i zwiększyć wolumeny sprzedaży. W tym roku sytuacja jest równie dobra, więc wyniki I kwartału też mogą być jeszcze lepsze.

Azoty pozytywnie zaskoczyły rynek

Końcówka ubiegłego roku była dla koncernu wyjątkowo dobra. Mimo istotnych wzrostów kosztów był on w stanie jeszcze mocniej podnieść ceny swoich wyrobów i zwiększyć wolumeny sprzedaży.

Zarząd Ciechu chce emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru

Jeśli oferta będzie przeprowadzona na maksymalnym proponowanym poziomie, wówczas ich udział w podwyższonym kapitale sięgnie 42,9 proc.