Ludzie rynku

Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2017 r.

Uroczysta gala podsumowująca ubiegły rok zorganizowana przez GPW, której partnerami byli KDPW, KDWP_CCP oraz BondSpot, była doskonałą okazją, by docenić uczestników rynku kapitałowego.
Foto: Archiwum
Foto: GG Parkiet

Ubiegły rok był na warszawskiej giełdzie wyjątkowy pod kilkoma względami. Wystarczy chociażby wspomnieć o kilku dużych, jak na nasz rynek, debiutach czy też o większej aktywności inwestorów na głównym rynku akcji. Tym słodszy smak mają nagrody, które w środę zostały przyznane liderom polskiego rynku kapitałowego podczas uroczystej gali zorganizowanej przez GPW. Partnerami wydarzenia byli: KDPW, KDPW_CCP, BondSpot.

Śmietanka rynkowa na parkiecie

Udział w gali wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych, a także przedstawiciele administracji państwowej.

– Ubiegły rok był czasem dużych sukcesów GPW i polskiej gospodarki. Za jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich 12 miesięcy uważam awans Polski do koszyka rynków rozwiniętych rankingu FTSE Russell. Chciałbym serdecznie podziękować uczestnikom rynku, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyniają się do wzrostu znaczenia naszej giełdy – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Lista szczęśliwców

Nagrody przyznane zostały w sumie w ośmiu kategoriach. Wśród wyróżnionych znalazły się instytucje, które miały istotny wpływ na kształtowanie się rynku akcji, rynku NewConnect, segmentu Catalyst czy też rynku instrumentów pochodnych. GPW przyznała także nagrody za dystrybucję informacji. Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Treasury BondSpot Poland.

Brokerem roku został DM PKO BP, na czele którego stoi Filip Paszke. Firma ta wykazała się m.in. aktywnością na rynku pierwotnym oraz wtórnym akcji. Intensywnie działała także na rynku obligacji.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji:

¶ PLAY COMMUNICATIONS – za największą wartość pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji w 2017 roku

¶ GETBACK – za optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW

¶ Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska – za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na głównym rynku w 2017 roku

Broker Roku 2017:

¶ Dom Maklerski PKO Banku Polskiego – za organizację pierwszych ofert publicznych akcji o największej łącznej wartość w 2017 roku, za najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na głównym rynku w 2017 roku, za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2017 roku, za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2017 roku, za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku NewConnect:

¶ INC – nagroda specjalna w związku z przypadającą w 2017 roku dziesiątą rocznicą rynku NewConnect, dla autoryzowanego doradcy za wprowadzenie największej liczby emitentów w historii NewConnect

¶ mBank – za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2017 roku

¶ Dom Maklerski BDM – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku Catalyst:

¶ PZU – za największą wartość debiutu na Catalyst w 2017 roku

¶ Miasto Siedlce – za aktywne wykorzystywanie rynku długu do finansowania działalności przez jednostkę samorządu terytorialnego

¶ PKO Bank Polski – za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:

¶ Erste Securities Polska – za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2017 roku

¶ Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska – za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku

¶ Bank Zachodni WBK – za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2017 roku

Nagrody GPW za dystrybucję informacji:

¶ Polska Agencja Prasowa – dla pierwszego krajowego dystrybutora informacji, który podpisał z grupą kapitałową GPW umowę dotyczącą danych o stawkach referencyjnych WIBID/WIBOR

¶ PKO BP Finat sp. z o.o. – dla odbiorcy danych przetwarzanych grupy kapitałowej GPW za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot

Nagrody Grupy KDPW:

¶ X-Trade Brokers Dom Maklerski – za najwyższą jakość raportowania do KDPW_TR w 2017 roku

¶ Bank Pekao – za najwyższą łączną aktywność w obrocie zorganizowanym w 2017 roku

¶ ING Bank Śląski/PKO Bank Polski (ex aequo) – za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2017 roku

¶ ERSTE Securities Polska – za liczbę rozliczonych transakcji, aktywność oraz innowacyjne działania na rynku terminowym

¶ Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego – za wysoką jakość prowadzenia ewidencji papierów wartościowych przy uwzględnieniu skali działalności

Nagrody Treasury BondSpot Poland:

¶ Bank Handlowy w Warszawie – za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2017 roku

¶ ING Bank Śląski – za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2017 roku

¶ Bank Handlowy w Warszawie – lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2017 roku

¶ Bank Zachodni WBK – za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2017 roku


Wideo komentarz

Powiązane artykuły