W związku z zawartym kontraktem planowana jest rozbudowa zakładów należących do grupy z lokalizacjami w Chinach, Włoszech i Polsce. Przewidywane nakłady z tym związane wyniosą około 13 mln euro.

- Zawarta umowa umożliwi dalszy rozwój kompetencji Grupy Maflow w produkcji wyspecjalizowanych przewodów dla przemysłu samochodowego, a jej zawarcie jest zgodne ze strategią grupy kapitałowej Boryszew na lata 2022 - 2026, która zakłada m.in. rozwój nowych rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów końcowych – wyjaśnia Boryszew w komunikacie.

W skład Grupy Maflow wchodzi łącznie jedenaście zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na czterech kontynentach, w państwach takich jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Brazylia, Indie, Chiny i Meksyk.