Zarząd PKP Cargo przekazał do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne grupy kapitałowej za ubiegły rok. W tym czasie firma m.in. zanotowała 5,39 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami i 1,07 mld zł zysku EBITDA. Jeśli te rezultaty znajdą potwierdzenie w raporcie rocznym, którego publikację zaplanowano na 4 kwietnia, wówczas w porównaniu z wynikami osiągniętymi w 2021 r., wzrosną odpowiednio o 26,3 proc. i 107,8 proc.

Ponadto warto zauważyć, że ubiegłoroczny skonsolidowany zysk netto kolejowego przewoźnika szacowany jest na 148,4 mln zł, wobec 225,3 mln zł straty poniesionej w 2021 r. Firma stratę zanotowała również w 2020 r. Wcześniej na plus wyszła dopiero w 2019 r.

„Szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej grupy. Jest to efekt wspólnych działań wszystkich pracowników i zarządu – mówi cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Seliga, prezes spółki.

PKP Cargo podało też dane operacyjne za ubiegły rok. W tym czasie grupa przewiozła 100,6 mln ton ładunków i wykonała ponad 27 mld tonokilometrów pracy przewozowej (iloczyn wolumenu przetransportowanych ładunków i długości pokonanej drogi). W 2021 r. było to odpowiednio 101,6 mln ton i 25,5 mld tonokilometrów.

PKP Cargo szacunkowe wyniki z ubiegły rok upubliczniło dziś przed godz. 14. Po ich ujawnieniu, kurs akcji firmy zaczął mocno rosnąć. O ile jeszcze na otwarciu sesji wynosił 14,62 zł, o tyle na niecałe dwie godziny przed zamknięciem sesji sięgał nawet 15,94 zł, czyli najwyższego poziomu od około dwóch miesięcy.