Tomasz Furman

Tomasz Furman

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów doradztwa inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, makler papierów wartościowych, dziennikarz.

Azoty kończą naprawę

Utracone korzyści związane z awarią w ZA Kędzierzyn szacowane są na około 20 mln zł.

Grupa PKP Cargo chce rozwijać sieć terminali intermodalnych

Wkrótce ruszą przeładunki kontenerów w Zduńskiej Woli, a w dalszej przyszłości w pobliżu czeskiej Pragi. Grupa inwestuje też w istniejące terminale.

Gazu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć

Jakie w najbliższych miesiącach będą popyt i koszty zakupu błękitnego paliwa – jak co roku w sezonie grzewczym – przede wszystkim zdecyduje pogoda. Istotne znaczenie mogą mieć też czynniki makroekonomiczne. Na razie sytuacja jest dość stabilna.

W Polsce działa dopiero jedna ogólnodostępna stacja wodorowa

Uruchomiły ją w Warszawie grupy Polsat Plus i ZE PAK. W planach mają oddanie do użytku kolejnych tego typu obiektów. Ambitne plany rozwoju na rynku wodoru przedstawiała wielokrotnie grupa Orlen. Na razie niewiele ich zrealizowała. Z innymi sieciami tradycyjnych stacji paliw jest jeszcze gorzej, bo jedynie obserwują rynek.

Orlen planuje produkcję paliwa syntetycznego

W tym celu zawarł porozumienie z Yokogawą. Paliwo będzie wytwarzane z CO2 i wodoru, głównie dla branży lotniczej. Instalacja o zdolnościach 70 tys. ton rocznie ma być gotowa do końca 2030 r.

Orlen inwestuje w tłocznię oleju

Zakład przetwarzający rzepak ma powstać w Kętrzynie kosztem około 850 mln zł. Aktualny harmonogram przewiduje, że budowa ruszy w I połowie przyszłego roku i zakończy się do połowy 2026 r. Tłocznia będzie produkować około 200 tys. ton oleju.

Orlen na tropie alternatyw. Chce mieć w Kętrzynie tłocznię oleju rzepakowego

Nowy zakład, największy tego typu w Polsce, ma powstać do połowy 2026 r. kosztem około 850 mln zł. Będzie przetwarzał 500 tys. ton rzepaku rocznie, z którego będzie powstawać 200 tys. ton oleju.

Drogi projekt PCC Exol i Rokita

Budowa zakładu alkoksylatów miała kosztować około 350 mln zł. Teraz jest mowa o kwocie o 200 mln zł wyższej i nie jest powiedziane, że to koniec.

Popyt na usługi grupy OT Logistics nadal jest duży

Chodzi zwłaszcza o zapotrzebowanie związane z przewozem, magazynowaniem oraz przeładunkami zbóż i pasz.

OT Logistics obsługuje w portach coraz więcej towarów

W tym roku grupa szczególnie dużo zarabia na realizowanych w Gdyni i Świnoujściu przeładunkach towarów masowych i usługach dodatkowych. Co ważniejsze, zarząd zapowiada dalsze wzrosty.