W połowie sierpnia zmienił się zarząd w spółce. Na stanowisku prezesa Dawida Skrzypczaka zastąpił Dariusz Skrzypkowski. W lipcu akcjonariusze zdecydowali o zmianie profilu działalności i rozpoczęciu produkcji gier cyfrowych oraz przyjęciu nazwy i brandu Fat Dog Games, spółki powstałej w 2014 r.

„Fat Dog Games planuje działalność polegającą na pozyskiwaniu z rynku wartościowych produkcji gier, finansowanie i wspieranie produkcji, a po ich ukończeniu promowanie oraz wydawanie zarówno na platformach cyfrowych jak i w sprzedaży detalicznej" – czytamy w dokumencie. W ramach strategii na lata 2017–2020 przedsiębiorstwo planuje koprodukcję równocześnie do 25 projektów oraz 20 premier gier w każdym roku obrotowym. Spółka założyła sobie cel: sprzedaż minimum 200 tys. egzemplarzy przynajmniej dwóch gier w roku obrotowym.

„Inwestorem strategicznym jest fundusz Erne Ventures notowany na NewConnect, którego udział w kapitale zakładowym Fat Dog Games po dokonaniu rejestracji emisji akcji serii F będzie wynosił 36 proc." – czytamy w komunikacie. Na dziś fundusz zainwestował w Fat Dog Games ponad 1 mln zł, jednak w ciągu dwóch kolejnych lat łączne inwestycje mają wynieść 5 mln zł.

W opublikowanym dokumencie czytamy m.in., że spółka pozyskała doświadczony w branży produkcyjno-wydawniczej gier komputerowych zespół, planuje wydawać nie więcej niż 300 tys. zł na produkcję jednego tytułu, oraz że udział w zyskach w każdym z projektów wyniesie od 50 do 70 proc. Czas realizacji projektów ma wynieść maksymalnie 12 miesięcy. paan