"W przypadku Węglokoksu mamy do czynienia z przełomowym procesem. Dyrektywy unijne i obowiązujący system zielonych certyfikatów powoduje, że mamy obecnie pomysł, żeby do końca tego roku sprzedać posiadany przez nas pakiet ponad 18% akcji w Polskiej Grupie Górniczej" - powiedział Heryszek w trakcie panelu na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

"Chcemy także sprzedać 100% udziałów w spółce Węglokoks Kraj, a to oznacza, że nie będziemy już wydobywać węgla energetycznego".- powiedział także prezes.

Węglokoks S.A. zrzesza przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Posiada ok.18,3% akcji w PGG.

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników. W 2020 roku spółka wydobyła ok. 24 mln ton węgla kamiennego i zanotowała ok. 2 mld zł straty netto.