Polscy studenci więcej oszczędzają

Niemal co trzeci respondent (32 proc.) zadeklarował pogorszenie swojej sytuacji finansowej i materialnej – wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich „Portfel studenta”.

Publikacja: 22.09.2023 05:00

Polscy studenci więcej oszczędzają

Foto: Adobe Stock

Zbliżony odsetek badanych wskazał, że nie nastąpiły w tym zakresie żadne zmiany (28 proc.). Na poprawę wskazało natomiast 36 proc. studentek i studentów. Jedynie co trzeci student określa swoje wydatki na poziomie poniżej 1000 zł miesięcznie (spadek o 2 pkt proc.). W przedziale wydatków pomiędzy 1001 a 2000 zł umiejscowiło się 36 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Dostrzegalne jest nieznaczne zwiększenie kwot oszczędzanych w perspektywie miesiąca, natomiast odnotowany został również wzrost osób, które nie oszczędzają. Ciekawe jest, że liczba studentów nieposiadających żadnych oszczędności spadła w tym roku o 3 pkt proc., do poziomu 15 proc. A jeszcze ciekawsze, że na pytanie o średnią odkładaną kwotę „nie oszczędzam” powiedziało 14 proc. pytanych. Znacząco – z 19 do 23 proc. – wzrósł odsetek deklarujących odkładanie ponad 500 zł miesięcznie. Łączy się z tym wzrost liczby osób, których oszczędności przekraczają 10 tys. zł – z 15 do 19 proc. Pośród przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać, że w całym okresie, które obejmuje badanie „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, nie były wprowadzane żadne ograniczenia znane z okresu pandemicznego – doszło do pełnego otwarcia sfery gospodarczej, a co za tym idzie, zwiększenia dynamiki na rynku pracy. To z kolei umożliwiło studentom podejmowanie zatrudnienia – uważają autorzy raportu. Ankietowani wskazują jednak na ograniczone możliwości łączenia obowiązków akademickich ze sferą zawodową. Perspektywy rynku pracy i warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenia, oceniają raczej źle – 31 proc. – lub bardzo źle – 12 proc.

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Teraz dostęp do serwisu parkiet.com – 50% taniej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Oszczędzanie
Ostatnia decyzja RPP to dobra wiadomość dla trzymających pieniądze na lokatach
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Oszczędzanie
Niezbadana Europa Środkowo-Wschodnia
Oszczędzanie
Słabo z oszczędzaniem
Materiał Promocyjny
Pierwsze święta z AI, czyli prostsza droga prezentu do klienta
Oszczędzanie
Depozyty terminowe mogą przestać przynosić realne straty