Paliwo to cenny materiał, energia to zdolność do wykonywania pracy w jednostce czasu. Możliwe jest wytwarzanie energii poprzez spalanie paliwa, ale wytwarzanie energii ze światła słonecznego, wiatru, wody staje się coraz bardziej opłacalne. Inwestorzy nie powinni być na to obojętni. Można zaobserwować rosnącą liczbę firm kroczących po drodze do stuprocentowo czystej energii, przechodzenia z silników cieplnych i pieców spalających paliwo na silniki elektryczne i pompy ciepła zasilane energią odnawialną. Ma to konsekwencje dla inwestorów długoterminowych. Firmy, które modernizują swoje urządzenia i instalują systemy energii odnawialnej, w końcu w ogóle nie będą potrzebowały paliwa, nawet jeśli ich zapotrzebowanie na energię wzrośnie.

W najbliższym czasie będziemy obserwowali gwałtowny rozwój sektora zrównoważonej energii. Otoczenie, w którym się znaleźliśmy, wskazuje, że mogą pojawić się rządowe zachęty i dotacje, aby zmotywować menedżerów do przestawienia się z systemów grzewczych na paliwo na elektryczne pompy ciepła oraz zasilanych paliwem firmowych samochodów na pojazdy elektryczne. Większość firm w sektorze energetycznym według Globalnej Klasyfikacji Przemysłu powinna należeć do sektora materiałów. W rzeczywistości większość inwestycji w energię może być inwestycjami w paliwo. Sektor energetyczny obejmuje głównie firmy, których działalność jest zdominowana przez jedną z następujących działalności: budowa lub dostarczanie platform wiertniczych, sprzętu wiertniczego oraz innych usług i sprzętu związanego z energią, a także zajmujące się poszukiwaniem, produkcją, transportem produktów naftowych i gazowych oraz węgla. Dzisiejsze spółki energetyczne jutro mogą być spółkami zajmującymi się surowcami kopalnymi.

Tych surowców nadal będziemy potrzebowali, na przykład do produkcji tworzyw sztucznych i farmaceutyków, ale nie będziemy potrzebować paliwa kopalnego. W tym kierunku zmienia się świat.

Aby pomóc obniżyć przyszłe koszty energii, warto przyjrzeć się sektorowi nowej energii, a więc spółkom, które biorą udział w procesie wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii z naturalnych przepływów. Zwiększają one naszą podaż energii, co w dłuższej perspektywie prowadzi do niższych cen energii. Firmy paliwowe niewiele robią, aby obniżyć nasze długoterminowe koszty energii. W rzeczywistości inwestowanie w firmy paliwowe po prostu uszczupla nasze ograniczone zasoby surowców kopalnych, które można byłoby przeznaczyć na kluczowe przyszłe potrzeby, takie jak nawozy i leki.