Kurs producenta czekolady podczas piątkowej sesji spadał o 1 proc. do 462 zł. Z opublikowanego raportu za I półrocze 2022 r. wynika, że spożywcza grupa boryka się z mocnym wzrostem kosztów. Nie jest to zaskoczenie: zarząd już kilka tygodni temu wysłał w rynek jasny przekaz, zapowiadając spadek marż.

W I półroczu grupa Wawel wypracowała 242,3 mln zł przychodów wobec 213,9 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 7 mln zł z 14,5 mln zł, a zysk netto do 8,4 mln zł z 11,5 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej spadły (rok do roku) o prawie 30 mln zł do 70 mln zł.

„Pomimo wzrostu przychodów o 13 proc., nastąpił znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach” – czytamy w raporcie spółki.

Wśród głównych zagrożeń i czynników ryzyka w sprawozdaniu zarząd też wskazuje na znaczący wzrost kosztów produkcji. Podkreśla, że wprowadzane podwyżki cen go nie rekompensują.

„. Trudno w obecnej chwili ocenić jednoznacznie skutki obecnej sytuacji jak i ocenić jak długo będą przyczyną perturbacji wynikowych. W kontekście dostaw surowców i opakowań oraz zakupu niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz) należy podkreślić, że obecne, znaczące wzrosty cen mogą wywoływać zakłócenia w ciągłości łańcuchów logistycznych” - czytamy w raporcie.

Zarząd deklaruje, że podejmuje działania w zakresie optymalizowania kosztów operacyjnych oraz wydatków inwestycyjnych, aby w jak największym stopniu dostosować spółkę do zmieniającego się bardzo dynamicznie otoczenia i sytuacji rynkowej.

Działalność grupy charakteryzuje się znaczącą sezonowością. 75 - 80 proc. sprzedaży stanowią wyroby czekoladowe. Ich sprzedaż maleje w miesiącach wiosenno-letnich, przy czym najniższy poziom przypada na II kwartał. Największe przychody i zyski są natomiast generowane w I i IV kwartale.