Warszawska giełda otwiera się na startupy

GPW i Beesfund podpisały porozumienie o stworzeniu akceleratora dla startupów

Publikacja: 15.06.2017 13:09

Rekrutacja do akceleratora już się rozpoczęła i pierwsze firmy otrzymały symboliczne bilety wstępu.

Rekrutacja do akceleratora już się rozpoczęła i pierwsze firmy otrzymały symboliczne bilety wstępu.

Foto: Archiwum

Tydzień temu GPW oraz Beesfund, największa polska platforma equity crowdfundingowa, podpisały porozumienie, na mocy którego powstanie akcelerator dla startupów. Jego głównym celem jest umożliwienie współpracy między młodymi firmami a spółkami giełdowymi, zwłaszcza z członkami zarządów i rad nadzorczych. Osoby te, z uwagi na swoje doświadczenie, mogą świetnie sprawdzić się w roli mentorów, a w przyszłości także inwestorów. Startupy potrzebują bowiem zarówno wsparcia merytorycznego, jak i kapitałowego.

Porozumienie dotyczące stworzenia akceleratora podpisali (od lewej): Jarosław Grzywiński, p.o. preze

Porozumienie dotyczące stworzenia akceleratora podpisali (od lewej): Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa zarządu GPW, i Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund.

Archiwum

– Chcemy systematycznie zwiększać siłę rynku kapitałowego, zwiększać liczbę debiutów – jednym z działań, które w tym celu podejmujemy, jest właśnie stworzenie akceleratora dla startupów. Ponieważ jesteśmy liderem w regionie, naturalną rzeczą jest, że chcemy przyciągać startupy z całej Europy Środkowo-Wschodniej, a platforma GPW będzie dla nich najważniejszym miejscem pozyskiwania kapitału i know-how. Naszym głównym celem jest synergia między podmiotami na wczesnym etapie rozwoju organizacyjnego a polskim rynkiem kapitałowym – mówi Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa GPW.

W ramach akceleratora planowane są m.in. spotkania, na których startupy będą mogły zaprezentować przedstawicielom spółek giełdowych swoje usługi i produkty, organizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami raz na kwartał, szkolenia z zakresu wiedzy prawnej i ekonomicznej dotyczącej wejścia na rynek kapitałowy, a także wydanie podręcznika (white paper) dotyczącego profesjonalnej wyceny startupów. – Do współpracy z GPW zainspirowały nas analogiczne rozwiązania działające na rozwiniętych giełdach świata. Jednocześnie nasz akcelerator jest autorskim projektem dostosowanym do regionalnych warunków – mówi Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund.

Rekrutacja do akceleratora już się rozpoczęła i pierwsze firmy otrzymały bilety. Większość z nich to już spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne z rozproszonym akcjonariatem, a więc przynajmniej od strony formalnej przygotowane do wejścia na giełdowy parkiet. Nie znaczy to jednak, że nowy projekt GPW i Beesfund zamyka drzwi dla innych firm. Program ma służyć również tym, którzy dotąd w ogóle nie brali pod uwagę giełdowej ścieżki rozwoju. Twórcy projektu deklarują, że ciągle rozbudowują bazę startupów i na bieżąco będą informować o kolejnych przyjęciach do akceleratora. – Naszą ambicją jest przyjęcie w pierwszym rzucie 100 startupów i innowacyjnych spółek. Pierwszy rzut zamkniemy ogłoszeniem listy wszystkich kandydatów 1 października – mówi Regiec.

Wśród firm na zalążkowym etapie rozwoju można szukać potencjalnych emitentów, na których nadmiar w ostatnich latach raczej nie narzekamy. Startup kojarzy się oczywiście z ryzykowną inwestycją, ale warto pamiętać, że wysokie ryzyko wiąże się z równie wysokim potencjalnym zyskiem. Na polskim rynku z pewnością znajdzie się wielu inwestorów chcących zainwestować w sam pomysł, mając pełną świadomość tego, że ów pomysł może się po prostu nie udać. Ale kilkanaście lat temu nawet sam Mark Zuckerberg nie wiedział, że kod pisany przez niego na oknie pokoju w akademiku będzie wyceniany na giełdzie nowojorskiej w 2017 r. na 430 mld USD.

Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów fakt, że to warszawska giełda uruchamia startupowy akcelerator, może być czynnikiem zmniejszającym wspomniane ryzyko. Jest to bowiem instytucja zaufania publicznego z ogromnym doświadczeniem. – Akcelerator GPW i Beesfund to bardzo dobra wiadomość dla tych startupów, które po przejściu pierwszej weryfikacji rynkowej chcą się poddać weryfikacji giełdowej. Młode spółki widzą w giełdzie szansę na pomnożenie wartości i zasięgu swojego biznesu. GPW kontynuuje bardzo perspektywiczne podejście wsparcia projektów we wczesnej fazie dojrzałości, żeby zabezpieczyć stałą i rosnącą liczbę technologicznych startupów debiutujących każdego roku. Warto pamiętać, że warszawska giełda ma doświadczenie w pracy z młodymi biznesami high-tech, gościła u siebie akcelerator Startup Hub Warsaw w zeszłym roku – mówi Maciej Sadowski, CEO Startup Hub Warsaw.

Naszej giełdzie niewątpliwie przyda się trochę innowacyjnych debiutów. W tym roku na głównym rynku doszło do dwóch dużych emisji, w tym jedna największa oferta publiczna od 2013 r. – spółka Dino Polska. Teraz czekamy na pierwsze sukcesy akceleratora. PZ

Akcelerator | Ogólne postanowienia porozumienia

Cel projektu

- GPW i Beesfund (strony porozumienia) zdecydowały się wspólnie rozpocząć prace koncepcyjne oraz strategiczne, mające na celu budowę nowoczesnej platformy akceleracyjnej dedykowanej startupom oraz podmiotom będącym beneficjentami equity crowdfundingu.

Promocja firm

- Platforma będzie wspierać innowacyjne podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej na wczesnym etapie rozwoju, w celu promocji przedsiębiorczości regionalnej i rozwoju gospodarki w tym regionie.

Współpraca

- Wspólna platforma będzie aktywnie współpracować z innymi akceleratorami w Polsce i za granicą, funduszami venture, private equity, fundacjami oraz organami administracji państwowej i innymi uczestnikami rynku kapitałowego.

Synergia

- Głównym celem platformy będzie budowanie synergii pomiędzy podmiotami na wczesnym etapie rozwoju a polskim rynkiem kapitałowym.

Innowacyjność

- Strony dostrzegają rolę startupów oraz equity crowdfundingu w budowaniu wartości polskiego rynku kapitałowego i innowacyjności naszej gospodarki.

Lider regionu

- Strony porozumienia mają wspólne ambicje, by polska nowoczesna platforma akceleracyjna stała się liderem rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Edukacja

- Strony podejmą wspólne działania edukacyjne mające na celu promocję polskich startupów oraz roli equity crowdfundingu w rozwoju innowacyjnej polskiej gospodarki.

Rozwój giełdy

- Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań mających na celu notowania innowacyjnych podmiotów na Głównym Rynku warszawskiej giełdy oraz NewConnect.

Integracja

- Strony deklarują pełną otwartość na wszystkie środowiska związane ze startupami oraz equity crowdfundingiem w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Strony deklarują, że powyższa współpraca powinna stać się jednym z głównych paradygmatów rozwoju polskiego rynku kapitałowego. PZ

Finanse
Kurs spółki GPW spada. Analitycy oceniają, czy warto kupić akcje giełdy
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit
Finanse
Prezesi PZU, BGK i BOŚ już ze zgodą KNF
Finanse
GPW odporna na awarię w systemie Microsoftu. Giełda w Londynie nie
Finanse
Bez absolutorium dla władz PZU
Finanse
GlobalConnect wciąż natrafia na trudności
Finanse
Mocna przecena akcji na GPW. Korekta czy zmiana trendu?