Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - PLGPW0000017