Plast-Box zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcje Suwar nie będące jeszcze w jego posiadaniu. Tym samym zamierza nabyć prawie 1,6 mln walorów, stanowiących ponad 34,1 proc. w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu giełdowej spółki.

Cena, po jakiej Plast-Pox zamierza nabywać papiery wynosi 32,2 zł. Jest dokładnie taka sama, po jakiej pod koniec ubiegłego roku akcje Suwar sprzedawały firmy Wentworth Tech i Savtec, nad którymi kontrolę sprawuje Walter Kuskowski. Doszło wówczas do zbycia ponad 3 mln walorów stanowiących 65,9 proc. udziałów w jej kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzaniu Suwar. Z kolei we środę na zamknięciu sesji kurs akcji spółki wynosił 33,6 zł.

Czytaj więcej

Koszty biją w Suwary

Plast-Box to firma, której akcje na początku ubiegłego roku wycofano z obrotu na warszawskiej giełdzie. Grupa, specjalizuje się w produkcji plastikowych wiader i skrzynek. Posiada zakłady w Słupsku, Urszulinie (koło Warszawy) i Czernichowie (Ukraina). Z kolei Suwary specjalizują się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w tym zwłaszcza produkcji opakowań, zakrętek, akcesoriów motoryzacyjnych i kartusz. Grupa ma zakłady w Bydgoszczy, Pabianicach i Wołominie.

W roku obrotowym 2021/2022 (trwał do 30 września), Suwary wypracowały 205,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. To oznaczało ich spadek w porównaniu z rokiem 2020/2021 o 1,3 proc. W poszczególnych biznesach sytuacja była jednak zróżnicowana. O ile sprzedaż opakowań oraz kartuszy rosła, o tyle spadała sprzedaż detali z tworzyw sztucznych (wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym). Jeszcze mocniej niż przychody zmalał zysk netto grupy, bo o 44,3 proc., czyli do 12,5 mln zł. Powodem były przede wszystkim mocno rosnące koszty.