W tym roku Suwary stawiają na dalszy rozwój grupy m.in. poprzez działania zmierzające do poszerzenia grona klientów, poprawę bezpieczeństwa informatycznego, kontynuację procesu unowocześniania parku maszynowego i optymalizację produkcji. Będzie też przeprowadzona restrukturyzacja, której podstawowym celem jest poprawa efektywności, i dywersyfikacja źródeł zakupu surowców. Zarząd liczy ponadto, że dzięki niedawnemu pozyskaniu strategicznego inwestora w postaci Plast-Boksu, obu firmom uda się osiągnąć synergie.