Surowce i paliwa

PKN Orlen chce być neutralny klimatycznie

Grupa do 2030 r. planuje wydać ponad 25 mld zł na inwestycje przyczyniające się do redukcji emisji CO2.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, uważa, że trwająca globalna transformacja energetyczna jest olbrzymią szansą rozwoju Europy Środkowej

Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik

PKN Orlen chce do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli ograniczyć do zera emisję netto CO2 (równowaga między emisjami a pochłanianiem CO2 z atmosfery). W miarę konkretne ruchy w tym zakresie koncern określił na razie do 2030 r. Do tego czasu planuje m.in. zredukować emisję posiadanych aktualnie aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. Z kolei w energetyce redukcja ma sięgnąć 33 proc. CO2/MWh (dwutlenek węgla na megawatogodzinę) wyprodukowanej energii elektrycznej.

– Globalna transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwoju Europy Środkowej. Jako największa firma w regionie chcemy jeszcze mocniej angażować się w ten proces i mamy ku temu silne podstawy – przekonuje Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Przypomina, że koncern w ostatnich latach nie tylko intensywnie rozwijał nowe obszary biznesu, ale i konsolidował polski sektor energetyczno-paliwowy. Dzięki realizacji kolejnych przejęć (Lotosu i PGNiG) liczy na pełne wykorzystanie nowych możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energetyce.

Plany na dziesięć lat

Aby w najbliższych dziesięciu latach zrealizować założone cele PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 25 mld zł. Będą one współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym. Spółka nie wyklucza, że do emisji dłużnych papierów w euro dojdzie jeszcze w tym roku. Na razie w tej sprawie prowadzone są dopiero analizy.

Planowane projekty inwestycyjne będą przede wszystkim dotyczyć efektywności energetycznej, budowy morskich elektrowni wiatrowych i odnawialnych źródeł energii na lądzie, a także instalacji biopaliwowych, wodorowych i biogazowych. Przedsięwzięcia zakładające zwiększenie efektywności energetycznej obecnie istniejących aktywów produkcyjnych zakładają realizację ponad 60 projektów.

PKN Orlen zamierza również wzmocnić swoją pozycję jako regionalnego lidera w biznesie biopaliw. W tym obszarze zamierza zrealizować pięć znaczących inwestycji w nowe instalacje wytwórcze. Inwestycje dotyczące: HVO, co-HVO, UCOME, bioetanolu lignocelulozowego i biometanu mają pozwolić na zwiększenie produkcji biopaliw o ok. 500 tys. ton rocznie.

Projekty w toku

PKN Orlen informuje, że dzięki dotychczasowym inwestycjom w efektywność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvinovie i litewskich Możejkach objętych jest obecnie darmowymi uprawnieniami ponad 80 proc. emisji CO2 grupy wynikających z przerobu ropy. Firma posiada też 1 GW (gigawat) gazowych mocy wytwórczych i ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW. Jest też znaczącym producentem biopaliw. Ponadto prowadzi prace związane m.in. z rozwojem technologii pozyskiwania biopaliw z surowców celulozowych, olejów roślinnych i posmażalniczych, a także produkcji biogazu. W fazie przygotowawczej do budowy znajduje się hub wodorowy we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu grupa chce zająć wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie.

PKN Orlen jest pierwszym koncernem paliwowym z Europy Środkowej, który zadeklarował osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r. Taki cel w porozumieniu paryskim zobowiązała się osiągnąć też UE.

Powiązane artykuły