Oszczędzanie

Obligacje: Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie papiery skarbowe

Wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ od 1 czerwca trwa sprzedaż nowych emisji papierów rodzinnych i – uwaga – tylko do piątku, 30 czerwca.
Foto: Fotorzepa/Roman Bosiacki

Jednak już w lipcu będzie można kupować papiery kolejnej emisji – nowa oferta pojawia się co miesiąc. Papiery są do kupienia w oddziałach PKO BP, punktach obsługi klientów DM PKO BP oraz przez internet.

Beneficjentem programu Rodzina 500+ jest osoba, która nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w ramach programu Rodzina 500+. Oznacza to, że uprawnioną do nabywania rodzinnych obligacji oszczędnościowych jest osoba, która złożyła wniosek i otrzymała decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze. Obligacje rodzinne ROS może zakupić wyłącznie osoba wskazana z imienia i nazwiska w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze.

Rodzinne sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe mają symbol ROS0623. ROS to symbol obligacji (skrót od rodzinne, oszczędnościowe, sześcioletnie), 06 – miesiąc wykupu (czerwiec), 23 – rok wykupu (2023 r.).

Cena sprzedaży wynosi 100 zł. Oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75 proc. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Osoby uprawnione mogą nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Kwota, za jaką można nabyć obligacje, obliczana jest jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość poprzednio zakupionych rodzinnych obligacji skarbowych.

Podobnie jak w przypadku standardowych obligacji można złożyć dyspozycję wcześniejszego wykupu papierów rodzinnych. Wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 0,70 zł od każdej obligacji sześcioletniej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.