Budownictwo

Notowania CNT najwyżej od 10 lat

Akcje Centrum Nowoczesnych Technologii drożały w poniedziałek nawet o ponad 8 proc., do 10,30 zł. Kurs znalazł się najwyżej od ponad 10 lat.
Foto: 123rf

Ostatni raz cena oscylowała wokół 10 zł w grudniu 2007 r. Wtedy jednak firma nazywała się Energopol-Południe. Zmiana nazwy nastąpiła w 2013 r. W całym bieżącym roku notowania CNT wzrosły już o 22 proc. Podbiło to kapitalizację, która wynosi teraz nieco ponad 90 mln zł.

Zarząd CNT poinformował nas, że nie ma w zwyczaju komentowania decyzji inwestycyjnych swoich akcjonariuszy, ani wpływu tych decyzji na wysokość kursu.

CNT działa w branży budowlanej, koncentruje się głównie na zamówieniach infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych. Na koncie ma udane realizacje takich projektów jak budowa wysypiska śmieci w Zakopanem, budowa odcinka autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa czy roboty wyburzeniowe i ziemne przy budowie bloku Elektrowni Bełchatów. Grupa zajmuje się również handlem energią elektryczną na TGE.

Jak informuje nas prezes Jacek Taźbirek, obecnie firma skupiona jest na wykonaniu znaczącego projektu hydrotechnicznego pt. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze". – Realizacja prac przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a zakończony ostatnio etap umożliwił ponowne otwarcie szlaku żeglownego na Odrze – dodaje prezes CNT.

Firma jest też obecna w branży deweloperskiej. – CNT prowadzi również nadzór nad inwestycją deweloperską „Nowa 5 Dzielnica" realizowaną przez spółkę zależną – Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp.k. Rozpoczął się właśnie II etap tego projektu obejmujący realizację czterech budynków, w efekcie czego zostanie wybudowanych 441 mieszkań i lokali użytkowych o łącznej powierzchni niecałych 20 tys. m kw. – tłumaczy Taźbirek.

6 września spółka podzieliła się częścią wypracowanego w 2017 r. zysku – do akcjonariuszy trafiło 4,54 mln zł. Dywidenda wyniosła 0,5 zł na akcję. Zysk netto spółki w 2017 r. wyniósł 7,42 mln zł.

Spółka jest pośrednio kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa, który przez fundusz FIP 11 FIZAN ma 69,62 proc. ogółu akcji. W styczniu fundusz wraz z Jakubasem i jego podmiotami zależnymi wezwali do sprzedaży ponad 34 proc. akcji CNT, płacąc 9 zł za papier. Wzywający chcieli docelowo objąć 100 proc., akcji i wycofać budowlaną spółkę z obrotu na GPW. Wezwanie jednak się nie powiodło.

Powiązane artykuły