Ataków hakerskich jest coraz więcej. Ale firmy boją się ich coraz mniej

W 2023 r. 66 proc. firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent naruszenia bezpieczeństwa. To więcej niż rok wcześniej. Zaskakujący jest fakt, że niemal jedna trzecia podmiotów nie podjęła żadnych działań po wykrytym ataku.

Publikacja: 28.02.2024 10:52

Tempo wykrywania cyberzagrożeń w firmach jest dramatycznie niskie

Tempo wykrywania cyberzagrożeń w firmach jest dramatycznie niskie

Foto: Adobe Stock

Z najnowszego badania KPMG wynika, że ataki hakerskie są częstsze, a ponadto 34 proc. firm zauważyło wzrost ich intensywności. Co ciekawe, mimo tych trendów w tegorocznej edycji badania zauważalny jest spadek obaw przedsiębiorstw. O 17 pkt proc. zmniejszyły się obawy dotyczące działania zorganizowanych grup cyberprzestępczych, które wciąż pozostają w oczach respondentów największym zagrożeniem w sieci (53 proc. wskazań). Z kolei o 14 pkt proc. zmniejszył się odsetek firm, które obawiają się cyberterrorystów. Połowa respondentów obawia się zagrożenia wynikającego z działalności pojedynczych hakerów. Z kolei niemal jedna czwarta dostrzega zagrożenie płynące z działania niezadowolonych lub podkupionych pracowników.

Cyberwojna trwa, konieczne jest zwiększenie czujności

W kontekście trwającej wojny w Ukrainie dziwić też może, że odsetek firm wskazujących na zagrożenie ze strony grup wspieranych przez obce państwa zmniejszył się z 38 proc. do 24 proc.

Czytaj więcej

Pepco zaatakowane przez hakerów. Wielomilionowe straty

- Wysoce niepokoi zmniejszenie obaw polskich firm względem zaawansowanych grup cyberprzestępczych. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej nasilenie cyberataków ze strony grup wspieranych przez obce państwa jest bardzo prawdopodobne. Cyberwojna trwa. Szczególnie narażeni na cyberataki są operatorzy usług kluczowych. Konieczne jest dziś zwiększenie czujności oraz zapewnienie pełnej gotowości zespołów cyberbezpieczeństwa - komentuje Michał Kurek, szef zespołu cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Hakerzy atakują, jedna trzecia firm nic nie robi

Firmy biorące udział w badaniu KPMG zadeklarowały, że największym cyberzagrożeniem są dla nich wyłudzenia danych uwierzytelniających (phishing) oraz wycieki danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania (malware). W czołówce zagrożeń wymieniają również: kradzież danych przez pracowników oraz zaawansowane ataki ze strony profesjonalistów.

Największym wyzwaniem dla firm w osiągnięciu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń są trudności związane z rekrutacją i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników, na które wskazało 53 proc. organizacji. Brak wystarczających budżetów spadł na drugie miejsce (43 proc. wskazań).

Firmy które zetknęły się już z naruszeniem zgodności IT, deklarują, że w ramach podjętych kroków naprawczych przede wszystkim zorganizowały szkolenia dla pracowników (44 proc. wskazań). 39 proc. wzmocniło swoje zabezpieczenia IT, a jedna trzecia firm wprowadziła całkowicie nowe procedury bezpieczeństwa lub dokonała aktualizacji istniejących polityk. Zaskakujący jest fakt, że 32 proc. respondentów nie zrobiło nic po wykrytym ataku.

Technologie
Woodpecker już na GPW
Technologie
CI Games opowiada o kolejnych premierach
Technologie
CI Games tanieje po wynikach
Technologie
Allegro nadal na fali
Technologie
Woodpecker przygotowany do przeprowadzki
Technologie
Fabrity chce szybko odbudować masę