Emitować obligacje będzie MCI.PrivateVentures FIZ - największy fundusz z grupy MCI, na który składają się subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures.

Jak informuje MCI, aktywa MCI.EuroVentures lokowane są w spółki średniej wielkości z branż TMT, usług finansowych, e-commerce, dystrybucji, BPO i e-infrastruktury, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową lub będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze. Z kolei MCI.TechVentures koncentruje się na inwestycjach w rundach A-E oraz secondary, w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami rynku europejskiego, w tym Rosji i Turcji. Główne obszary inwestycyjne MCI.TechVentures to e-commerce, marketplaces oraz fintech. - MCI obecny jest na polskim rynku kapitałowym od 2001 r., zarówno jako emitent akcji, jak i obligacji. Publiczny program emisji obligacji to z jednej strony sposób na dywersyfikację źródeł finansowania, z drugiej wyjście naprzeciw oczekiwaniom polskich inwestorów, którzy rozważali zaangażowanie się w dłużne instrumenty finansowe podmiotów powiązanych z marką MCI – mówi, cytowany w komunikacie Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI. Dodaje, że będzie to pierwszy w historii funduszy private equity w Polsce publiczny program obligacji.

MCI.PV może wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. Wszystkie emisje odbędą się w okresie ważności zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego (czyli 12 miesięcy).

Na koniec czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły 1,95 mld zł, z czego na MCI Capital przypadało prawie 1,5 mld zł.