Na czwartkowym walnym zgromadzeniu Lotosu, które tak naprawdę sprowadzało się do wyrażania zgody na kontynuację fuzji z Orlenem, obecni byli inwestorzy, którzy dysponowali łącznie ponad 148,4 mln walorów (stanowią ponad 80 proc. kapitału spółki). Już samo to wskazywało, że kwestia wyrażania zgody na restrukturyzację grupy i zbycie części kluczowych aktywów jest dla akcjonariuszy bardzo ważna.

Bez alternatywy

Wcześniej, bo w środę po sesji, atmosferę podgrzało Nationale-Nederlanden OFE, które wniosło o zmianę treści projektów uchwał proponowanych przez zarząd Lotosu. Propozycja funduszu polegała na wykreśleniu z dotychczasowej ich treści słów „albo nabycia przez PKN Orlen pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 53,19 proc. akcji w Grupie Lotos".

Miało to na celu jednoznaczne określenie, że w proponowanych uchwałach chodzi o warunkową zgodę na fuzję Orlenu z Lotosem, a nie alternatywnie zakup udziałów jedynie od głównego akcjonariusza. Fundusz chciał mieć pewność, że wykonanie umów sprzedaży nastąpi wyłącznie w sytuacji wyrażenia przez udziałowców Lotosu stosownych zgód na koncentrację na kolejnym NWZ.

Działania funduszu spowodowały, że Skarb Państwa oraz podmioty popierające fuzję mogły nie uzyskać wymaganej większości na NWZ. Zapewne z tego powodu przed rozpoczęciem kluczowych głosowań przedstawiciel Skarbu Państwa poinformował, że popiera wniosek Nationale-Nederlanden OFE. Stosowne oświadczenie przeczytał też przedstawiciel Lotosu. To spowodowało, że głosowano nad uchwałami w wersji zaproponowanej przez fundusz.

GG Parkiet

Pierwszą istotną uchwałą, nad którą głosowano, była ta dotycząca wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Lotosu (instalacji rafineryjnych) na rzecz zależnego Lotosu Asfalt. Do jej przyjęcia wymagane było uzyskanie co najmniej czterech piątych głosów, przy obecności min. 50 proc. akcjonariatu. Takie poparcie dla tej uchwały wyrazili też akcjonariusze. Przeszła również propozycja w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Lotos udziałów w Lotosie Biopaliwa. Ponadto na NWZ podjęto uchwały o zbyciu po 100 proc. udziałów w Lotosie Biopaliwa, Lotosie Terminale i Lotosie Paliwa, 30 proc. udziałów w Lotos Asfalcie oraz udziałów w firmie, która nabędzie część majątku Lotos Asfaltu w wyniku podziału Lotos Asfaltu.

Wkrótce parytet

– Wynik walnego zgromadzania Lotosu oznacza, że akcjonariusze mniejszościowi „kupili" sobie opcję poznania parytetu wymiany akcji gdańskiej spółki na nowe walory Orlenu, eliminując jednocześnie ryzyka związane z nabyciem/wymianą akcji jedynie od Skarbu Państwa. Chodzi zwłaszcza o to, że zgoda na zbycie części majątku i fuzję jest warunkowa i tak naprawdę akcjonariusze będą musieli zatwierdzić ją na kolejnym walnym zgromadzaniu – mówi Michał Kozak, analityk Trigon DM. Dodaje, że do tego czasu rynek powinien poznać, komu Lotos chce sprzedać swoje aktywa, za ile oraz jaki będzie parytet wymiany akcji. – Dziś nic na ten temat nie wiemy, a to kluczowe kwestie, aby inwestorzy mogli podjąć racjonalną decyzję w sprawie fuzji – twierdzi Kozak.

Do 14 listopada Orlen planuje przedstawić KE wszystkie wymagane dokumenty dotyczące realizacji środków zaradczych związanych z przejściem Lotosu. W tym czasie rynek powinien poznać nabywców majątku, który ma być zbyty. Następnie Orlen przedstawi parytet wymiany nowych akcji koncernu na wszystkie dotychczas wyemitowane walory Lotosu.