W czerwcu, jak i całym pierwszy półroczu 2022 r. biura maklerskie biorące udział w typowaniu spółek do portfeli fundamentalnych musiały się mocno postarać, by móc cieszyć się z zysków. Poczynaniami inwestorów na giełdzie w dużej mierze rządziły obawy związane z recesją, która może być jednym z negatywnych skutków walki banków centralnych z szalejącą na świecie inflacją. Mimo tych wyzwań eksperci nie ustają w poszukiwaniach okazji na rynku, wychodząc z założenia, że odpowiednia selekcja spółek może przynieść pozytywne rezultaty.

Propozycje na lipiec

Na które spółki eksperci stawiają w lipcu? Biorąc pod uwagę roszady przeprowadzone w portfelach, można wyodrębnić dwa różne podejścia. Niektórzy z naszych typujących potraktowali przedłużającą się korektę cen na warszawskiej giełdzie jako okazję do tańszych zakupów, celując w walory, których aktualna wycena nie odzwierciedla dobrych fundamentów. Inni z kolei stawiają na firmy, które w tym roku oparły się negatywnym trendom na rynku, będąc w większości beneficjentami nowej, wojennej rzeczywistości. Podejście to było już zauważalne w poprzednich miesiącach, ale z początkiem lipca nabrało jeszcze większego znaczenia, zwłaszcza w odniesieniu do papierów spółek energetycznych, które po ostatnich zwyżkach wprawdzie do przesadnie tanich nie należą, ale eksperci wierzą, że pozytywne nastawienie inwestorów do sektora powinno się utrzymać. Łaskawym okiem spojrzeli przede wszystkim na PGE i ZE PAK (każda ze spółek jest obecna w trzech portfelach), wskazując m.in. na rekordowe ceny energii i marże na wytwarzaniu, co przekłada się na wysokie zyski. Inwestorzy nabrali zaufania do sektora wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, która sprawiła (m.in. przez ograniczenia w imporcie rosyjskiego gazu), że wzrosło znaczenie energetyki opartej na węglu. Od tamtej pory notowania spółek energetycznych systematycznie zyskują, nie oglądając się na fatalne nastroje na rynku.

43,3 proc.

taką stopę zwrotu za I półrocze 2022 r. wypracował najzyskowniejszy portfel zarządzany przez analityków Millennium DM.

Wśród zgłoszonych na lipiec propozycji nie zabrakło też miejsca dla spółek, będących beneficjentami hossy na rynku węgla. Tym razem do obecnych już w portfelach firm związanych z branżą węglową, takich jak Bogdanka, JSW czy Famur, dołączył Bumech. – Do tego wyboru skłaniają kolejne rekordy na rynku węgla energetycznego po obcięciu dostaw gazu do Niemiec, oczekiwana niższa wietrzność w lipcu, braki LNG i unijne embargo na rosyjski węgiel w sierpniu. Zapowiadany istotny wzrost wydobycia spółki w II kwartale 2022 r. po bardzo słabym pod tym względem I kwartale – wyjaśniają wskazanie na Bumech eksperci DM BDM.

Pozytywnie na tle rynku wypadają w tym roku także spółki budowlane. Jednym z faworytów typujących z tego sektora jest Budimex, za którym przemawiają duży portfel zamówień, zwiększona waloryzacja kontraktów drogowych, stabilizacja strony kosztowej i potencjalne inwestycje z KPO, infrastrukturalne i OZE, co zdaniem ekspertów powinno pozytywnie przekładać się na perspektywy spółki. Do grona lipcowych faworytów trafili również XTB, za którym przemawia wzrost zmienności na rynkach finansowych, mający wraz z rosnąca liczbą klientów pozytywne przełożenie na przychody spółki. Mimo solidnego kilkudziesięcioprocentowego odbicia notowań tej firmy w ciągu kilku ostatnich miesięcy eksperci wciąż widzą miejsce do kontynuacji zwyżki.

Wśród spółek, które mają za sobą korektę, analitycy duże nadzieje wiążą z Grodnem. Motorem wzrostu tego dystrybutora elektrotechniki jest segment OZE, co jest w dużej mierze efektem zwiększonego zapotrzebowania na pompy ciepła.

– Doceniamy rozwijany przez spółkę perspektywiczny segment pomp ciepła, który może liczyć na przyjazny sentyment na rynku plus wsparcie rządowe, oraz spodziewane bardzo dobre wyniki za rok obrotowy 2021/2022 (szacunki mówią o wzroście o 216 proc. zysku netto r./r.) – zauważają eksperci DM Banku BPS.

Zyski tylko dla wybranych

Czerwcowy wzrost niepewności na warszawskiej giełdzie sprawił, że eksperci biorący udział w naszej rywalizacji portfeli fundamentalnych nie mieli łatwego zadania. Notowania większości spółek znalazły się pod presją podaży. Średni czerwcowy wynik wszystkich portfeli fundamentalnych był 1,9 proc. na minusie. Stopa zwrotu uzyskana przez brokerów była jednak wyraźnie lepsza od wyniku szerokiego rynku (WIG w ubiegłym miesiącu stracił 6,7 proc.).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

Z czerwcowych zawirowań na rynku akcji zwycięsko wyszło trzech brokerów, wypracowując dodatnią stopę zwrotu z portfela. Najlepszym wynikiem może się pochwalić portfel stworzony przez analityków DM BDM. Miesiąc ten zamknęli rewelacyjnym wynikiem, wypracowując 3,4-proc. stopę zwrotu. Wyprzedzili analityków Millennium DM i BNP Paribas BM, którzy w ciągu miesiąca zwiększyli stan posiadania odpowiednio o 2,2 i 1 proc.

Po sześciu miesiącach tegorocznych zmagań z rynkiem dodatnią stopą zwrotu mogą się pochwalić tylko trzy biura maklerskie, biorące udział w typowaniach. To tylko pokazuje, jak duże znaczenie ma odpowiednia selekcja spółek, dzięki której nawet w okresie rynkowej niepewności można nie tyko ochronić portfel przed stratami, ale i pokusić o zyski. Po I półroczu zmagań z rynkiem na prowadzeniu utrzymali się analitycy Millennium, których portfel od początku roku może się pochwalić stopą zwrotu wynoszącą ponad 43 proc. Wyprzedzają ekspertów DM BDM, których inwestycje przyniosły ponad 15 proc. zysku. Na trzeciej pozycji uplasowali się analitycy z Noble Securities, których portfel jest 3,6 proc. na plusie. Mniej do zadowolenia mają pozostali uczestnicy rywalizacji, których portfele znalazły się pod kreską. Warto jednak zauważyć, że w większości przypadków poniesione straty były mniej dotkliwe niż spadek wskaźnika WIG.

Łącznie od początku roku portfele naszych ekspertów mogą się pochwalić dodatnią uśrednioną stopą zwrotu na poziomie ok. 0,1 proc. To wynik aż o 22,6 pkt proc. lepszy od wskaźnika WIG, który w tym samym czasie znalazł się prawie 23 proc. na minusie.

DM BDM

parkiet.com

Wypadają z portfela:

¶ Elektrotim, Polenergia | Realizacja zysków.

Wchodzą do portfela:

¶ BoomBit | Wykorzystujemy 26-proc. przecenę w czerwcu. Spodziewamy się, że zakończony niedawno miesiąc był kolejnym bardzo dobrym okresem pod względem monetyzacji gier tego producenta.

¶ Bumech | Kolejne rekordy na rynku węgla energetycznego po obcięciu dostaw gazu do Niemiec, oczekiwana niższa wietrzność w lipcu, braki LNG i unijne embargo na rosyjski węgiel w sierpniu. Zapowiadany istotny wzrost wydobycia spółki w II kwartale 2022 r. po bardzo słabym pod tym względem I kwartale.

Haitong Bank

parkiet.com

Wypadają z portfela:

¶ Cognor | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

¶ Enea, PGE, Tauron| Wysokie ceny energii pozytywne dla fundamentów spółek z sektora.

¶ ZE PAK| Utrzymująca się wysoka cena energii plus zielone projekty z Cyfrowym Polsatem pozytywne dla fundamentów spółki.

BM BNP Paribas

parkiet.com

Wypadają z portfela:

¶ Lotos | Wypada z portfela z uwagi na nadchodzącą fuzję z PKN Orlen.

¶ Stalprodukt | Zamiana na atrakcyjniejsze walory.

Wchodzą do portfela:

¶ Budimex | Duży portfel zamówień, zwiększona waloryzacja kontraktów drogowych, stabilizacja strony kosztowej i potencjalne inwestycje z KPO/infrastrukturalne/OZE powinny pozytywnie przekładać się na perspektywy spółki.

¶ Dino | Stabilny model biznesowy pozwalający na dalsze zwiększanie wyników w otoczeniu spowalniającej koniunktury powinien zostać doceniony przez inwestorów.

Millennium DM

parkiet.com

Wypadają z portfela:

¶ Arctic Paper | Realizacja zysków.

Wchodzą do portfela:

¶ PGE | Rekordy cen energii, przy stabilizacji notowań uprawnień do emisji CO2 i uldze w postrzeganiu energetyki węglowej, stwarzają sprzyjające okoliczności dla tradycyjnej energetyki.

¶ XTB | Wysoka zmienność na rynkach zapowiada dobre wyniki brokera.

DM Banku BPS

parkiet.com

Wszystkie spółki z czerwca zostają w portfelu. Dodatkowo wchodzą do niego:

¶ Grodno | Doceniamy rozwijany przez spółkę perspektywiczny segment pomp ciepła, który może liczyć na przyjazny sentyment na rynku plus wsparcie rządowe, oraz spodziewane bardzo dobre wyniki za rok obrotowy 2021/2022 (szacunki mówią o 216 proc. zysku netto r./r.).

¶ Prochem | Lepsze perspektywy wynikające z zapowiadanego wzrostu inwestycji w branży chemicznej – m.in. projekty wodorowe.

Noble Securities

parkiet.com

Wypadają z portfela:

¶ AmRest, Dom Development | Zamiana na atrakcyjniejsze propozycje.

Wchodzą do portfela:

¶ Mostostal Zabrze| Ekspozycja na branże wymagające inwestycji (energetyka czy hutnictwo).

¶ Selena | Spadek cen surowców zwiększa szanse spółki na lepsze marże.

¶ Tesgas | Specjalizacja w budowie infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu jest cennym know-how spółki.

DM TMS Brokers

parkiet.com

Skład portfela DM TMS Brokers na lipiec pozostaje bez zmian. Zostają w nim:

¶ Alior Bank |

¶ Allegro |

¶ Comarch |

¶ Elektrotim |

¶ Grodno |

¶ Neuca |

¶ Pekao |

¶ PKN Orlen |

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż dziesięć spółek wytypowanych przez ekspertów z domów maklerskich biorących udział w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy z WIG, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Wszelkie modyfikacje składu możliwe są raz w miesiącu (pod jego koniec), a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku, uwzględniając wypracowane wcześniej stopy zwrotu. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględ- niane są dywidendy wypłacane przez spółki. JIM