Pierwszy raz oficjalnie: Solorz-Żak współwłaścicielem Aero 2

Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio właścicielem spółki Aero 2 i wehikułu Daycon – wynika z aneksu do prospektu opublikowanego dziś przez fundusz. To z kolei znaczy, że biznesmen jest też pośrednio akcjonariuszem Midasa

Aktualizacja: 25.02.2017 18:54 Publikacja: 19.05.2011 19:20

Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio właścicielem spółki Aero 2 i wehikułu Daycon. To z kolei znaczy, ż

Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio właścicielem spółki Aero 2 i wehikułu Daycon. To z kolei znaczy, że jest też pośrednio akcjonariuszem Midasa

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

Od dziś nikt już nie musi pisać o Aero 2, Midasie, Mobylandzie, Dayconie, że to spółki „kojarzone z Zygmuntem Solorzem-Żakiem”.

Opublikowany przez NFI Midas aneks do prospektu emisyjnego tłumaczy powiązania kapitałowe między biznesmenem, a tymi firmami. Oficjalnie zrodziły się 13 maja.

Struktura powiązań jest piętrowa.

Po pierwsze Daycon, wehikuł zarejestrowany na Cyprze, od którego Midas kupuje spółkę Mobyland, należy w 100 proc. do spółki Aero 2.

Po drugie, 80,95 proc. udziałów w kapitale Aero 2 ma z kolei firma Litenite Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Po trzecie, 100 proc. w Litenite posiada natomiast od 13 maja br. spółka Karswell Ltd, której właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak. Biznesmen poinformował o tym Midasa 16 maja br. „W związku z powyższym, w ocenie Emitenta, Pan Zygmunt Solorz-Żak w przypadku objęcia Akcji serii C przez Daycon dokona pośrednio objęcia tych Akcji, a zarazem w przypadku przejęcia kontroli nad Emitentem przez Daycon, pośrednio przejmie kontrolę nad Emitentem” – czytamy w aneksie.

Midas zwraca uwagę, że „w takim przypadku na Panu Zygmuncie Solorzu-Żaku, jako na podmiocie, który ewentualnie pośrednio, poprzez Daycon, obejmie Akcje serii C, ciążyć będą obowiązki określone w przepisach Rozdziału IV Ustawy o Ofercie „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”, w szczególności obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań”.

[link=http://www.parkiet.com/artykul/7,1053597-Przychody-zaleza-od-rozwoju-Polsatu.html]W wywiadzie udzielonym „Parkietowi” w środę Wojciech Pytel[/link], prezes Midasa ocenił, że objęcie akcji NFI Midas przez Daycona jest mało prawdopodobnym scenariuszem. Mówił też, że deklaracje Solorza-Żaka, że poprzez spółki zależne może objąć akcje Midasa to na razie deklaracje medialne.

W aneksie do prospektu Midas napisał jednak, że w oświadczeniu z 11 maja br. Solorz-Żak, „nie wyklucza inwestowania w Emitenta przez posiadane przez niego podmioty lub też w drodze zainwestowania w podmioty, które akcje Emitenta posiadają lub będą posiadać (bezpośrednio lub pośrednio). Wedle Oświadczenia każda z tych opcji jest możliwa, w szczególności w sytuacji, gdyby Emitent zwrócił się z prośbą o rozważenie takiej możliwości (np. gdyby emisja Akcji serii C nie została w całości objęta w ramach wykonywania prawa poboru)”.

Jak pisaliśmy wcześniej, Aero 2 jest mniejszościowym udziałowcem Nova Capital, która to firma z kolei ma większościowy pakiet akcji NFI Midas.

NFI Midas jest w trakcie emisji akcji z prawem poboru. Chce z niej zebrać około 300 mln zł. Gros tej kwoty przeznaczy na zakup Mobylandu. 104 mln zł na restrukturyzację zadłużenia.

Parkiet PLUS
Retro jest w cenie. Władca pierścieni
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Parkiet PLUS
Biznes i sport: Inwestują, żeby zarobić
Parkiet PLUS
Windykatorzy zwiększą inwestycje i wielkość emisji, ale nie marże
Parkiet PLUS
Giełdowe perełki w drodze na nowe szczyty
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Parkiet PLUS
Obligacje zmiennokuponowe mają świetny rok. RPP popsuła stopy zwrotu
Parkiet PLUS
Brakuje nowoczesnych terminali intermodalnych