Plast-Box ogłosi wezwanie na prawie 1,6 mln akcji Suwar, stanowiących ponad 34,1 proc. w kapitale zakładowym giełdowej spółki. Wszystkie pozostałe walory już do niego należą. Cena, po jakiej Plast-Pox zamierza nabywać papiery, wynosi 32,2 zł. Jest dokładnie taka sama, po jakiej pod koniec ubiegłego roku akcje Suwar sprzedawały firmy Wentworth Tech i Savtec, nad którymi kontrolę sprawuje Walter Kuskowski. Doszło wówczas do zbycia ponad 3 mln walorów stanowiących 65,9 proc. kapitału zakładowego Suwar. Z kolei w czwartek na otwarciu sesji kurs akcji spółki wynosił 32,4 zł.