W raporcie z 14 grudnia analitycy DM Vestor oszacowali cenę docelową LC Corp na 3,3 zł przy kursie 2,7 zł. Analitycy podkreślają potencjał zwiększania liczby przekazań mieszkań w 2018 r. o 18 proc., rozwój – a może i spieniężenie – portfela nieruchomości komercyjnych oraz przyjęcie polityki dywidendowej.

Cena docelowa dla Lokum Deweloper to 23 zł przy kursie 16,5 zł. Analitycy zwrócili uwagę, że spółka jest wyceniana z dwucyfrowym dyskontem wobec sektora.

Eksperci wydali zalecenie „akumuluj" dla Robyga i Dom Development. Dla tej pierwszej spółki cena docelowa to 4,1 zł przy kursie 3,5 zł. Analitycy podkreślili bogaty Ban ziemi i potencjał wzrostu przekazań lokali w kolejnych latach. Fundusz Goldman Sachs ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich papierów dewelopera – celem jest zdjęcie firmy z GPW. Według analityków DM Vestor, cena w wezwaniu – 3,55 zł – nie odpowiada wartości godziwej Robyga.

Dla Dom Development cena docelowa to 90 zł przy kursie 82 zł. Analitycy zwrócili uwagę na Wzrost skali działalności i potencjału wynikowego dzięki przejęciu Euro Stylu w tym roku.

Analitycy wydali też zalecenie „neutralnie" dla Atalu z ceną docelową 43 zł przy kursie 41 zł. Ich zdaniem obecna wycena uwzględnia potencjał poprawy wyników w latach 2017-2018.

Zdaniem ekspertów DM Vestor, w najbliższych kwartałach branża może liczyć na utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży mieszkań z uwagi na korzystne otoczenie makro: rosnące płace, niskie bezrobocie) i bogate banki ziemi, pozwalające na utrzymanie tempa sprzedaży w ciągu 3-4 lat.

Jako czynniki ryzyka analitycy wymienili rosnące koszty wykonawstwa i konkurencję o grunty. Zdaniem ekspertów wzrost kosztów wykonawstwa uda się zrekompensować podnoszeniem cen lokali, więc marże w 2019 r. presja na marże nie powinna być wysoka.