Rynek napraw, remontów i modernizacji taboru szynowego, w tym zwłaszcza towarowego, przechodzi istotne zmiany. To m.in. konsekwencja odnotowywanego w ubiegłym roku mocnego wzrostu popytu na przewozy kolejowe, który spowodował, że jeżdżący po torach tabor jest w pełni wykorzystywany. W konsekwencji wymagał częstszych napraw. Co więcej, firmy zaczęły też intensywniej poszukiwać możliwości powiększenia taboru. To można było m.in. osiągnąć poprzez naprawę wcześniej używanych jednostek, które z różnych powodów zostały wycofane z bieżącej eksploatacji.