REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

GetBack. Pośrednicy w opałach

Na cenzurowanym znalazły się podmioty, które pośredniczyły w oferowaniu obligacji Getbacku, a które nie miały zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. W sumie chodzi o 31 podmiotów (21 osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 10 podmiotów).
Foto: parkiet.com

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła KNF. Podejrzane podmioty zostały jednocześnie wpisane na listę ostrzeżeń publicznych. „Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBackiem oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem" – argumentuje KNF. Jak ustalił nadzór, zadaniem pośredników było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack w ofercie prywatnej. Byli oni także zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych, a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack. „Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBacku dokumentów przyjętych od klienta. W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje" – ustalił nadzór.

Za prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia grozi grzywna do 5 mln zł. PRT


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA