Trudno o dodatkowy zysk ze sprzedaży obligacji

Tegoroczne emisje publiczne kierowane do inwestorów indywidualnych z reguły utrzymują notowania w pobliżu nominałów. Co oznacza, że parametry zostały dobrane właściwie, ale tłumu chętnych na Catalyst nie ma.

Obligacje skarbowe: Rabat dla stałych klientów

0,1 proc. dyskonta od ceny emisyjnej, odkąd pamiętają najstarsi górale, było standardowym wynagrodzeniem dla inwestorów indywidualnych, którzy zdecydowali się przedłużyć inwestycje w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa i w dniu wygaśnięcia starych papierów (w istocie resort zostawia trzy dni na decyzję) obejmowali nowe serie. Od czerwca jednak premie będą wyższe i oczywiście nie ma w tym ani bipsa przypadku.

Okazja do zakupów?

Amerykański problem z limitem zadłużenia przekłada się na rosnące rentowności tamtejszych obligacji skarbowych.

WIRON wypromuje stały kupon

Wysokość odsetek od obligacji zmiennokuponowych będzie znana na tydzień przed ich wypłatą. To komplikacja dla emitentów, inwestorów i funduszy. W rezultacie rynek może przejść na stałe oprocentowanie.

Pierwsze obligacje BGK w Japonii

Środki z pierwszej emisji BGK nominowanej w jenach zasilą Fundusz Pomocy na wsparcie Ukrainy. Emisja ma zebrać 93 mld jenów, czyli 2,8 mld zł.

Stabilny popyt na obligacje

Inflacja maleje, ale obligacje skarbowe, które pozwalają chronić przed nią oszczędności, wciąż cieszą się sporą popularnością.

Bogata oferta rynku pierwotnego dla inwestorów indywidualnych

Jeśli publiczne emisje na podstawie prospektu przeprowadzą w tym roku wszyscy emitenci dysponujący ważnym dokumentem oraz ci, którzy nad prospektem pracują, będzie to najbardziej obfity rok w historii.

8,5 proc. do zarobienia na obligacjach dużych firm i banków

Spread kredytowy między obligacjami dużych firm i tych, które oferują bardziej kaloryczne kupony, nieco się rozszerzył. Niskie ryzyko jest cenione przez inwestorów na Catalyst, co widać po notowaniach powyżej nominału.

Obligacje skarbowe: Ryzykowna alternatywa

Alternatywą dla wysoko dochodowych obligacji korporacyjnych mogą być np. obligacje skarbowe. Dwuletnie papiery o oprocentowaniu 0,75 proc. (ta emisja pochodzi z pierwszych tygodni pandemii) oferują prawie 6 proc. rentowności i pod tym względem niemal nie różnią się one od dziesięcioletnich papierów. Rentowność poniżej stopy referencyjnej, nie wspominając o inflacji, oznacza, że rynek dyskontuje scenariusz dezinflacyjny. Wynik z inwestycji może być wyższy, jeśli inflacja spadnie bardziej, niż oczekuje rynek. Pytanie, na ile jest to realny scenariusz.

Na Catalyst wciąż można zarobić 1 proc. miesięcznie, ale ceny rosną

Rentowność obligacji 17 z 63 firm (nie licząc banków) obecnych na Catalyst przekracza 12 proc., co pozwala na złożenie przyzwoitego portfela, choć przeważonego przez deweloperów.

Czas znów spojrzeć na inflację

Rentowności krajowych obligacji pozostają w okolicy 6 proc. Po zejściu do 5,90 proc. we wtorek, środa przyniosła kilkupunktowy ruch w górę.

Zakupy po debiucie

Strategią inwestycji w obligacje oferowane w ramach publicznych emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych może być także ich zakup po wprowadzeniu papierów do notowań na Catalyst.

Emisje lepiej oprocentowane. Rynek wtórny dla niedowiarków

Tegoroczne emisje publiczne adresowane do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektów dają wyższą rentowność niż obligacje na rynku wtórnym, ale za cenę dłuższego terminu.

Dziesięć spółek z największym długiem z tytułu obligacji

Na koniec 2022 r. wartość wszystkich emisji obligacji korporacyjnych - spółek giełdowych i niegiełdowych – wyniosła 109 mld zł. Była o jedną dziesiątą niższa niż rok wcześniej.

Rynek obligacji oszczędnościowych okrzepł

W marcu inwestorzy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych nieco ponad 2,6 mld zł, najwięcej od października. Ale na powrót takiego zainteresowania tymi papierami, jak w latach 2021 i 2022, na razie się nie zanosi.

Jaki kolejny ruch?

Polska krzywa dochodowości w ostatnich tygodniach pozostawała stabilna, a waha- nia nie były duże. Krajowe obligacje należą do najlepiej zachowujących się w Europie.

Rentowność obligacji dyskontuje najlepszy scenariusz

Dwa lata ostrego spadku inflacji usprawiedliwią dzisiejsze wyceny obligacji. Do wzrostu ich cen potrzebne byłoby jeszcze szybsze tempo schodzenia CPI. Na rozczarowania rynek nie jest przygotowany.

Groźne wybuchy zakupowej paniki na rynku długu

Rozważając sens angażowania pieniędzy w długoterminowe obligacje skarbowe, nie można uciec od ich głównej zalety, za jaką uważa się bezpieczeństwo.