Obligacje korporacyjne: 13 procent przez rok za trzymanie rąk w kieszeniach

Choć ostatnie stopy zwrotu osiągane przez fundusze dłużne sprawiają wrażenie przyzwoitych, to w rzeczywistości więcej można było zarobić, biorąc udział w publicznych emisjach obligacji.

Co dalej ze stopami zwrotu?

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że obligacje korporacyjne, szczególnie te emitowane w 2023 r., będą zyskiwać na wycenie.

Mniejszy popyt w hurcie

Na hurtowym rynku obligacji skarbowych brakuje na razie paliwa do wzrostów cen. Ruch rentowności w górę wspiera jastrzębia retoryka RPP.

W małych emisjach płacą wyższe kupony odsetkowe

Wieloletnie statystyki nie pozostawiają złudzeń – małe emisje obligacji wiązały się zawsze z wyższym ryzykiem utraty kapitału, co nie zawsze szło w parze z adekwatnym wynagrodzeniem. Ale rzeczywistość się zmieniła. Na korzyść inwestorów.

Wyższe zadłużenie deweloperów komercyjnych na koniec 2023 r.

Wzrost wskaźników zadłużenia deweloperów komercyjnych nie przeszkodził im w przeprowadzaniu udanych emisji obligacji, w tym kierowanych także do inwestorów indywidualnych.

Polowanie na gołębie

Miesiąc temu prawdopodobieństwo pozostawienia stóp Fed na niezmienionym poziomie do września wynosiło 8,5 proc., to obecnie kształtuje się ono blisko 33 proc.

Papiery korporacyjne

Po trwającym przez trzy tygodnie spadku w środę rentowności obligacji skarbowych wzrosły o kilka punktów bazowych.

Papiery komercyjne czy skarbowe: kwestia perspektywy

Poszukiwania rentowności to w gruncie rzeczy znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy za ponoszone ryzyko inwestorzy są odpowiednio wynagradzani.

Coraz trudniej o dwucyfrową rentowność na Catalyst

Do oprocentowania przekraczającego 10 proc. wystarczy 4,1 pkt proc. marży ponad WIBOR i takie papiery dość łatwo znaleźć na Catalyst. Problem w tym, że trzeba za nie zapłacić solidną premię, a wtedy rentowność spada.

Jest już więcej optymizmu

Rozczarowanie przesuniętą na koniec roku perspektywą obniżania kosztu pieniądza wpłynęło negatywnie na wyceny wielu aktywów.

Echo Investment wyemituje obligacje serii T na maks. 60 mln zł

Echo Investment zamierza rozpocząć 26 kwietnia 2024 r. ofertę publiczną obligacji serii T w kwocie do 60 mln zł w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 9 maja 2024 r. Dzień ostatecznego wykupu przypada 26 kwietnia 2028 r.; marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu wynosi 3,8% w skali roku przy stopie bazowej WIBOR dla 6M.

Krajowy rynek obligacji cały czas na fali, choć z wyjątkami

Stabilne stopy zwrotu i relatywnie wysokie oprocentowanie obligacji zmiennokuponowych przyciągają rekordowe napływy do funduszy dłużnych. Wyraźną zadyszkę przeżywają natomiast instrumenty stałokuponowe.

Obligacje dużych firm już zbyt drogie. Niskie premie mają swoją przyczynę

Kupując obligacje Tauronu, inwestorzy indywidualni zarobią mniej, niż wybierając obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Premie, jeśli występują, są niskie, a wskaźniki zadłużenia wzrosły przez ostatni rok.

Rentowności obligacji w okolicach poziomów z wyborów

Oprocentowanie polskich obligacji dziesięcioletnich zwyżkowało we wtorek do 5,85 proc., czyli o około 10 pkt baz. wobec poniedziałkowego zamknięcia. To zła wiadomość dla funduszy dłużnych.

Co oznacza powrót obaw o inflację dla inwestorów z rynku obligacji

Inflacja w marcu w USA okazała się wyższa od oczekiwań ekonomistów. Co prawda tylko o 0,1 pkt proc. (3,5 proc. w skali roku w miejsce zakładanych 3,4 proc.), ale już to wystarczyło, by zachwiać pewnością inwestorów co do spodziewanej w czerwcu obniżki stóp procentowych. W efekcie rentowność obligacji dziesięcioletnich USA wzrosła powyżej 4,55 proc., to jest do najwyższego poziomu od połowy listopada. Na wyższą od oczekiwań inflację wpłynęły m.in. rosnące ceny usług, co jest z kolei potwierdzeniem kondycji rynku pracy.

Wyższe zadłużenie windykatorów, ale rentowności niższe

Branża windykacyjna zrealizowała zapowiedzi. Do inwestującego w nowe pakiety Kruka z rozmachem dołączyły Best i Kredyt Inkaso. Wskaźniki zadłużenia wzrosły, ale płynności poprawiły się.

Fed poczeka?

Inflacja za oceanem nie odpuszcza. Jej miesięczne dynamiki utrzymały się w marcu na poziomach obserwowanych w lutym i były wyższe, niż oczekiwano.

Tomasz Puzyrewicz, DM Navigator: Inwestorzy biją się o obligacje spółek

Emitentów na rynku obligacji korporacyjnych jest stosunkowo mało. Ci, którzy są na nim obecni, aktualnie czerpią z tego tytułu premię i bez problemu pozyskują finansowanie od inwestorów – zauważa Tomasz Puzyrewicz, dyrektor w DM Navigator.