Surowce i paliwa

Tauron nie wyklucza dalszej współpracy z PGG, ale na zaktualizowanych warunkach

Tauron Polska Energia wypowiedział umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia i uznaje ten tryb za prawidłowy, podała spółka w odpowiedzi na nieuznanie wypowiedzenia umowy przez PGG. Jednocześnie Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem jednak, że umowa zostanie dostosowana do aktualnych warunków rynkowych.
Foto: Adobestock

"Tauron wypowiedział umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia i uznaje ten tryb za prawidłowy. Podstawą wypowiedzenia była zamieszczona w umowie z PGG klauzula dostosowawcza. Zapis ten umożliwia obu stronom umowy dostosowanie jej warunków do zmiany gospodarczych skutkujących nadmiernymi trudnościami lub groźbą dotkliwego wpływu finansowego dalszej realizacji umowy. W oparciu o tę klauzulę, ponad rok temu Tauron wystąpił do PGG z wnioskiem o dostosowanie umowy do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obiektywnymi okolicznościami, które spowodowały wszczęcie procesu renegocjacji umowy są m.in. gwałtowny i utrzymujący się wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, istotny wzrost importu tańszej energii elektrycznej, dynamiczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, spadek krajowego zużycia energii elektrycznej, duży spadek rentowności produkcji energii eklektycznej w blokach węglowych, istotne zmiany otoczenia regulacyjnego energetyki konwencjonalnej. Czynniki te uznajemy za obiektywnie prawdziwe" - powiedział rzecznik Grupy Tauron Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.

Wspomniane czynniki przełożyły się na istotne trudności w realizacji bieżących odbiorów węgla, zwłaszcza wobec spadku produkcji energii przez bloki węglowe Grupy Tauron, o ponad 20% w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku w porównaniu do roku 2019, oraz całkowitego wypełnienia składowisk węgla Grupy Tauron. Skutki ww. czynników zostały dodatkowo pogłębione przez pandemię COVID-19, wskazano również.

"Wielokrotnie kierowaliśmy do PGG zaproszenia do renegocjacji umowy. Przedkładaliśmy PGG kilka propozycji zmian umowy oraz oferty rozmów z udziałem zewnętrznego mediatora. PGG do tej pory kwestionowała istnienie podstaw do jakichkolwiek zmiany. Postulaty Taurona zyskały akceptację innych dostawców węgla dla Grupy Tauron, którzy przystali na korektę cen węgla lub jego ilości kontraktowych. Wobec powyższego Tauron został zmuszony do wypowiedzenia umowy z PGG. Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem jednak, że umowa zostanie dostosowana do aktualnych warunków rynkowych" - podsumował Zimnoch.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

PGG jest największą firmą w sektorze węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W 2019 r. wydobycie w kopalniach wyniosło ok. 29,5 mln ton.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.