Surowce i paliwa

Prezes PGE krytykuje opinię UOKiK

Zda­niem To­ma­sza Za­dro­gi część do­ku­men­tów przed­sta­wio­nych przez Urząd mogła być na­pi­sa­na przed rozmowami z PGE
Foto: Archiwum

[mail=justyna.piszczatowska@parkiet.com]justyna.piszczatowska@parkiet.com[/mail]

Tomasz Zadroga, prezes ?Polskiej Grupy Energetycznej, coraz ostrzej krytykuje decyzję prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która sprzeciwiła się temu, by PGE kupiła za 7,5 mld zł 84 proc. akcji Energi.

[srodtytul]Zarząd: doszło do uchybień [/srodtytul]

– Nie zgadzamy się z decyzją, również jakość uzasadnienia pozostawia wiele do życzenia. W trakcie postępowania w sprawie koncentracji były trzy rundy pytań i odpowiedzi, ale zastanawiam się, czy nie były one tylko fikcją. Mamy bowiem podstawy sądzić, że przynajmniej część uzasadnienia do decyzji została napisana już wcześniej, jeszcze przed postępowaniem. To budzi mój niesmak i dlatego domagam się faktów – mówi Tomasz Zadroga.

Skąd takie wnioski prezesa PGE? Powołuje się on na fakt, że w dokumentach UOKiK twierdzi, że bolączką rynku hurtowego w Polsce jest to, że dominują na nim kontrakty dwustronne, co blokuje konkurencję. – Ale my już wyjaśniliśmy, że prawie 100 proc. energii w 2011 r. będziemy sprzedawać na giełdach energii w trybie sesyjnym. Więc treść decyzji nie odzwierciedla realiów rynkowych. Zatem twierdzę, że w trakcie postępowania doszło do uchybień – mówi Zadroga.

[srodtytul]Wojna na argumenty[/srodtytul]

Szefowa UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel w rozmowie z „Parkietem” powiedziała, że zgody na połączenie PGE?i Energi nie będzie między innymi dlatego, że teraz i w najbliższej przyszłości trudno mówić o wspólnym europejskim rynku, na którym miałaby konkurować wzmocniona PGE. Tomasz Zadroga się z tym nie zgadza. Podkreśla, że Komisja Europejska chce zintegrować rynek do 2015 r., a przepustowość istniejących połączeń transgranicznych do tego wystarczy.

UOKiK powołał się też na wyniki ankiety, jaką przeprowadził w sprawie połączenia PGE i Energi. – W przypadku wyników ankiety, którą Urząd przeprowadził wśród wytwórców energii, można wręcz mówić o manipulacji. Zdaniem 23 na 36 podmiotów przejęcie Energi przez PGE będzie mieć neutralny lub pozytywny wpływ na rozwój konkurencji w energetyce. Jednak ich uzasadnienia nie są cytowane. Szeroko przytaczane są za to wypowiedzi np. przedstawicieli szwedzkiego Vattenfalla, według którego połączenie miałoby negatywne skutki. A paradoksalnie Vattenfall na swoim krajowym rynku ma pozycję zdecydowanie silniejszą, niż my mielibyśmy, przejmując Energę – mówi Zadroga.

[b]Dywidenda i inwestycje bez zmian[/b]

[i]Pytania do... Tomasza Zadrogi, prezesa PGE [/i]

[b]Dlaczego, skoro UOKiK od początku krytycznie oceniał plan przejęcia Energi przez PGE, spółka nie zaproponowała urzędowi antymonopolowemu ugody warunkowej?[/b]

Ależ my myśleliśmy o tym i planowaliśmy dialog, w którym mogłyby zostać omówione konkretne warunki. Rzecz w tym, że nie udało nam się z panią prezes spotkać w trakcie całego postępowania i na ten temat porozmawiać. Nie z naszej winy nie doszło do konstruktywnego dialogu.

[b]Czy zablokowanie przejęcia Energi oznacza zmiany w planie inwestycyjnym PGE? Może przeznaczycie te 7,5 mld zł na coś innego?[/b]

Nasz plan inwestycyjny jest rozległy i odpowiada na potrzeby polskiego sektora. Będziemy go realizować niezależnie od tej sprawy. Zresztą nie bierzemy pod uwagę wstrzymania transakcji, będziemy konsekwentnie zabiegać o zgodę na zakup akcji Energi.

[b]A co w tej sytuacji z dywidendą?[/b]

Ta również pozostaje bez zmian. Zarekomendujemy przeznaczenie 40–50 proc. skonsolidowanego zysku za 2010 r. do wypłaty. Podobnie w kolejnych latach. Ostateczne decyzje jednak podejmą, oczywiście, akcjonariusze, a nie my.

[b]PGE odstąpiła od sprzedaży Exatelu. Czy chodziło o to, że jednym z potencjalnych oferentów był Polkomtel, którego akcje będą sprzedawane przez państwowych akcjonariuszy? Co dalej z Exatelem?[/b]

Nie wpłynęła żadna oferta wiążąca i to był powód zakończenia przetargu.

W decyzje w tej sprawie nie byłem bezpośrednio zaangażowany, ponieważ, jak wiadomo, przewodniczę radzie nadzorczej Polkomtelu.

Nie widziałem dokumentów ani nie brałem udziału w dyskusji. Mogę powiedzieć, że o dalszych decyzjach co do Exatelu poinformujemy w II kwartale.

[b]Jaki będzie zysk PGE za 2010 rok?[/b]

Raport roczny opublikujemy 21 marca. Mniej więcej miesiąc wcześniej opublikujemy wstępne wskazówki co do przewidywanego poziomu skonsolidowanego zysku. Do tego czasu nie będę się w tej sprawie wypowiadał.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.