REKLAMA
REKLAMA

Ludzie rynku

Pierwszy raz oficjalnie: Solorz-Żak współwłaścicielem Aero 2

Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio właścicielem spółki Aero 2 i wehikułu Daycon – wynika z aneksu do prospektu opublikowanego dziś przez fundusz. To z kolei znaczy, że biznesmen jest też pośrednio akcjonariuszem Midasa

Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio właścicielem spółki Aero 2 i wehikułu Daycon. To z kolei znaczy, że jest też pośrednio akcjonariuszem Midasa

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

Od dziś nikt już nie musi pisać o Aero 2, Midasie, Mobylandzie, Dayconie, że to spółki „kojarzone z Zygmuntem Solorzem-Żakiem”.

Opublikowany przez NFI Midas aneks do prospektu emisyjnego tłumaczy powiązania kapitałowe między biznesmenem, a tymi firmami. Oficjalnie zrodziły się 13 maja.

Struktura powiązań jest piętrowa.

Po pierwsze Daycon, wehikuł zarejestrowany na Cyprze, od którego Midas kupuje spółkę Mobyland, należy w 100 proc. do spółki Aero 2.

Po drugie, 80,95 proc. udziałów w kapitale Aero 2 ma z kolei firma Litenite Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Po trzecie, 100 proc. w Litenite posiada natomiast od 13 maja br. spółka Karswell Ltd, której właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak. Biznesmen poinformował o tym Midasa 16 maja br. „W związku z powyższym, w ocenie Emitenta, Pan Zygmunt Solorz-Żak w przypadku objęcia Akcji serii C przez Daycon dokona pośrednio objęcia tych Akcji, a zarazem w przypadku przejęcia kontroli nad Emitentem przez Daycon, pośrednio przejmie kontrolę nad Emitentem” – czytamy w aneksie.

Midas zwraca uwagę, że „w takim przypadku na Panu Zygmuncie Solorzu-Żaku, jako na podmiocie, który ewentualnie pośrednio, poprzez Daycon, obejmie Akcje serii C, ciążyć będą obowiązki określone w przepisach Rozdziału IV Ustawy o Ofercie „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”, w szczególności obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań”.

[link=http://www.parkiet.com/artykul/7,1053597-Przychody-zaleza-od-rozwoju-Polsatu.html]W wywiadzie udzielonym „Parkietowi” w środę Wojciech Pytel[/link], prezes Midasa ocenił, że objęcie akcji NFI Midas przez Daycona jest mało prawdopodobnym scenariuszem. Mówił też, że deklaracje Solorza-Żaka, że poprzez spółki zależne może objąć akcje Midasa to na razie deklaracje medialne.

W aneksie do prospektu Midas napisał jednak, że w oświadczeniu z 11 maja br. Solorz-Żak, „nie wyklucza inwestowania w Emitenta przez posiadane przez niego podmioty lub też w drodze zainwestowania w podmioty, które akcje Emitenta posiadają lub będą posiadać (bezpośrednio lub pośrednio). Wedle Oświadczenia każda z tych opcji jest możliwa, w szczególności w sytuacji, gdyby Emitent zwrócił się z prośbą o rozważenie takiej możliwości (np. gdyby emisja Akcji serii C nie została w całości objęta w ramach wykonywania prawa poboru)”.

Jak pisaliśmy wcześniej, Aero 2 jest mniejszościowym udziałowcem Nova Capital, która to firma z kolei ma większościowy pakiet akcji NFI Midas.

NFI Midas jest w trakcie emisji akcji z prawem poboru. Chce z niej zebrać około 300 mln zł. Gros tej kwoty przeznaczy na zakup Mobylandu. 104 mln zł na restrukturyzację zadłużenia.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA