REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka - Świat

Jakie inwestycje kuszą strażników emerytalnych aktywów?

Kiedy globalne banki inwestycyjne przewidują, iż 2019 rok będzie bezbarwny dla stóp zwrotu uzyskiwanych na rynkach finansowych można by spodziewać się, iż strażnicy emerytalnych aktywów będą próbowali poprawić wyniki alfą (zysk z aktywnego zarządzania) obiecywaną przez fundusze hedgingowe bądź też cieplejszym nastawieniem do akcji brytyjskich spółek zdołowanych przez brexit
Foto: Adobestock

Jest jednak inaczej, pisze Mark Gilbert, komentator Bloomberga przytaczając wyniki sondażu przeprowadzonego przez Amundi, największą europejską firmę zarządzania aktywami i CREATE-Research wśród menedżerów funduszy emerytalnych z Unii Europejskiej. W badaniu wzięło udział 149 funduszy emerytalnych z łącznymi aktywami o wartości 1,89 biliona euro. Odpowiadając na pytanie jakie inwestycje zapewnią im oczekiwane stopy zwrotu w ciągu trzech lat, 64 proc. ankietowanych zarządzających wskazało akcje o statusie globalnym. Z kolei 58 proc. opowiedziało się za inwestycjami w infrastrukturę.

Fundusze hedgingowe zyskały preferencje zaledwie 3 proc. ankietowanych, co dało im 23 pozycję wśród 25 klas aktywów. Gorzej wypadły tylko waluty i złoto.

Jak się więc okazuje na nic zdały się wysiłki branży hedgingowej, która próbowała przekonać inwestorów, że oferuje wartość w zamian za wyższe prowizje. - Niestety ten sceptycyzm (inwestorów) wygląda na całkowicie uzasadniony – wyrokuje Gilbert.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA