Tag:

Fundusze emerytalne OFE

TFI bardziej od OFE są chętne do zakupów polskich akcji

Otwarte fundusze emerytalne w lipcu raczej pozbywały się polskich akcji. Z kolei fundusze inwestycyjne, prowadzone przez TFI nie żałowały gotówki.

OFE zarobiły średnio po 7,2 proc.

Przyszli emeryci mogą być zadowoleni z lipcowych wyników otwartych funduszy emerytalnych, których portfele składają się głównie z polskich spółek.

Młodzi nie spieszą się z oszczędzaniem na starość

Dla większości młodych ludzi temat emerytalny jest ważny, ale mało pilny. Uważają go także za trudny i nudny. Oszczędza na emeryturę 31 proc. młodych dorosłych do 30 lat – wynika z badania dla izby skupiającej OFE.

Fundusze emerytalne ciągnie za granicę

OFE na zakupy zagranicznych akcji wydały w marcu najwięcej od lat. Zainteresowanie polskimi papierami nie rośnie.

Kernel ogłasza delisting, polskie OFE oburzone

Rada dyrektorów Kernela zgodziła się na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. Polskie fundusze nie zgadzają się na delisting bez pytania ich o zgodę.

Programy długoterminowego oszczędzania potrzebują spokoju

Poprawa sytuacji na rynkach finansowych przyniosła pod koniec zeszłego roku wyraźny wzrost wartości aktywów gromadzonych w OFE i PPK. Są szanse na dalsze zwyżki w tym roku. Czy pomóc mogą im ewentualne zmiany w tych programach? I czy są one potrzebne?

OFE w styczniu obrały kurs na zagranicę

Udział akcji spoza polskiego rynku w portfelach OFE rośnie niemal z roku na rok. Co więcej, w styczniu struktura zakupów akcji wypadła mocno na niekorzyść GPW.

Przybyło obligacji w portfelach OFE. Głównie EBI i korporacyjnych

Na koniec 2022 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) i dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) ulokowały łącznie 12,6 mld zł w dłużnych papierach pozaskarbowych, co oznaczało wzrost o 6,6 proc. w skali roku i o 12,5 proc. od końca 2020 r.

OFE wyciągają lekcje z historii

Polityka funduszy emerytalnych wobec obligacji korporacyjnych wskazuje na konserwatyzm, który może wydawać się przesadzony. Szczególnie że jednocześnie OFE zdecydowaną większość aktywów lokują w znacznie bardziej ryzykownych akcjach. A przecież skoro rolą funduszy emerytalnych jest dostarczanie w miarę powtarzalnych stóp zwrotu, nie zaś wystawianie ich na nieustanne porywy rynkowej zmienności, obligacje korporacyjne powinny im odpowiadać, choćby ze względu na niskie ryzyko stopy procentowej (przeważa bowiem zmienne oprocentowanie) czy sporą elastyczność w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

Spółki notowane za granicą na celowniku OFE

W ubiegłym roku otwarte fundusze emerytalne aktywnie handlowały akcjami spółek notowanych na zagranicznych giełdach. Sprawdzamy, które firmy są w ich portfelach. OFE sporo zainwestowały m.in. w banki, koncerny przemysłowe, zbrojeniowe czy firmy handlowe.