Na ich poziom wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku transportu morskiego i lądowego, w tym wysokie stawki za przewozy.

Kurs akcji na NewConnect przejściowo doszedł do 12,10 zł. Przed południem obniżył się do 11 zł, ale i tak był o 23,6 proc. wyższy niż dzień wcześniej. Obroty to 270 tys. Zł

Spółka szacuje przychody na 129,8 mln zł w porównaniu z 72,1 mln zł w analogicznym kwartale 2020 r. Zysk netto wzrósł w analogicznych okresach do 9,4 mln zł z 2,1 mln zł, zysk operacyjny do 12,9 mln zł z 3 mln zł, zaś EBIDTA wyniosła 13,3 mln zł w porównaniu z 3,4 mln zł w IV kwartale 2020 r. Jeszcze w 2007 r. przychody spółki wynosiły 19 mln zł w całym roku.

Kurs spółki notował dołek 0,88 zł pod koniec listopada 2016 r. Od tamtego momentu nastąpiła zmiana trendu i kurs osiągnął szczyt w lipcu 2021 r. na poziomie 15,80 zł. Kapitalizacja firmy to obecnie 73 mln zł.

Spółka regularnie od 2019 r. poprawia wyniki w zakresie przychodów i zysku z działalności operacyjnej. Zadebiutowała 25 czerwca 2010 r. na NewConnect.