4Fun Media miało 0,47 mln zł zysku netto w III kw. 2020

4Fun Media odnotowało 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Publikacja: 01.12.2020 08:42

4Fun Media miało 0,47 mln zł zysku netto w III kw. 2020

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Zysk operacyjny wyniósł 1,2 mln zł wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 12,93 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,4 mln zł w porównaniu z 39,73 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa 4fun Media S.A. osiągnęła przychody w wysokości 35 404 tys. zł, niższe niż rok wcześniej o 11%. Najistotniejszym powodem spadku sprzedaży była zapaść rynku reklamowego w Polsce związana ze skutkami pandemii COVID-19 w postaci restrykcji administracyjnych wprowadzonych pod koniec I kwartału. Wpłynęło to na znaczące zmniejszenie sprzedaży wywołane wstrzymaniem kampanii reklamowych oraz działań opartych na budżetach marketingowych przeznaczonych na kampanie promocyjne towarów i usług. Mimo stopniowego odmrażania gospodarki i luzowania kolejnych restrykcji, ograniczenia administracyjne miały bezpośredni wpływ na wyniki emitenta osiągnięte także w okresie trzeciego kwartału 2020 roku" - czytamy w raporcie.

"Na skutek nagłego pogorszenia koniunktury rynkowej, spowodowanej pandemią COVID-19, grupa kapitałowa emitenta zanotowała w raportowanym okresie stratę na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 984 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy to strata wynosiła 2 915 tys. zł, oznacza jej zmniejszenie o 66%. Mimo bardzo niekorzystnego dla rynku reklamy otoczenia gospodarczego wynikającego głównie z wprowadzonych przez władze ograniczeń administracyjnych, emitent wypracował w ciągu trzech kwartałów 2020 roku dodatni poziom EBITDA w wysokości 4 318 tys. zł, z czego w samym trzecim kwartale odpowiednio 3 102 tysiące zł. Zdecydowanie najbardziej rentownym segmentem działalności była w raportowanym okresie cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH), która wypracowała 5 442 tys. zł EBITDA. Na koniec trzeciego kwartału emitent wykazał stratę netto [ogółem] w wysokości 1 231 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy to strata wynosiła 3 771 tys. zł, oznacza jej zmniejszenie o 67%. Dodatkowo, stratę netto na koniec września obciąża odpis aktualizujący wartość spółki zależnej w kwocie 597 tys. zł, dokonany na dzień 30 czerwca 2020 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 5,18 mln zł wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,84 mln zł w 2019 r.

Technologie
Walka o Brand24. Semrush: 1,5 zł to nasze ostatnie słowo
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Technologie
Ludzie Cyfrowego Polsatu o kursie i dywidendzie. Co czeka giełdowych inwestorów?
Technologie
Nvidia największą spółką na świecie. Kiedy osiągnie 4 bln dolarów kapitalizacji?
Technologie
Nvidia największą spółką świata. Powtórzy historię Cisco z bańki dot-com?
Technologie
Szaleństwo na akcjach telekomu z Gdańska. Dwóch chętnych inwestorów
Technologie
W 4 lata zyski się potroiły, a kurs dołuje. Analitycy tłumaczą, o co chodzi z Tekstem