Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w usługach Facility Management (zarządzania obiektami) dla sieci handlowych i usługowych. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do nałożenia restrykcji w handlu w Polsce oraz większości krajów Europy. Obostrzenia utrudniły Sescomowi realizację prac technicznych, głównie poza granicami Polski, co miało negatywny wpływ na wartość przychodów, szczególnie w III kwartale roku obrotowego. Pomimo trudności przychody skonsolidowane w roku obrotowym 2019/2020 (październik–wrzesień) wyniosły 135,8 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. Zysk netto wyniósł 5,4 mln zł, co jest wartością zbliżoną do tej, osiągniętej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Fundamentem naszego biznesu pozostają usługi FM, które w minionym roku obrotowym odpowiadały za 63 proc. wygenerowanej sprzedaży. FM ewoluuje i coraz mocniej wiąże się z analityką danych i nowymi technologiami. Nasza oferta i model biznesowy w obliczu wyzwań związanych z pandemią koronawirusa nie tylko się obroniły, ale potwierdziły zasadność naszych decyzji strategicznych, czego wyrazem są uzyskane wyniki – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu. – Systematycznie pracujemy nad dywersyfikacją oferowanych usług oraz klientów, wykorzystując przestrzeń do wzrostu, jaką dają zmiany rynkowe i rozwój nowych technologii. Przykładem takiego spojrzenia jest rozwijanie koncentrującego się na paliwie wodorowym projektu HGaaS czy rosnąca liczba pilotaży technologicznych, które w najbliższych latach zaowocują kontraktami wdrożeniowymi. Naszym celem pozostaje systematyczny wzrost skali i efektywności biznesu, która zapewni wzrost rentowności – dodaje.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku spółka opublikowała nową strategię. W jej ramach Sescom zakłada osiągnięcie 35 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) na koniec roku obrotowego 2024/2025. W roku 2019/2020 EBITDA wyniosła 10,7 mln zł, co stanowi wzrost o 21 proc. rok do roku.

Masowe szczepienie w Europie i powrót do normalności dobrze wróżą działalności spółki. Sescom przyznaje, że znoszenie restrykcji handlowych powinno wpłynąć pozytywnie na dalszą działalność grupy.

Przez ostatni rok notowania Sescomu wzrosły o około 75 proc., i znalazły się pod koniec stycznia na najwyższym poziomie od 2018 r. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie około 84 mln zł. dos