Jak wskazują w swoim raporcie analitycy DM BOŚ, obecnie akcje Asseco South Eastern Europe wyceniane są na poziomie 17,4 krotności prognozowanych przez nich zysków netto w kolejnych czterech kwartałach. Nie oznacza to jednak, że skończyły się możliwości wzrostu notowań. - Naszym zdaniem kurs może dalej wzrastać tyle tylko, że w tempie nieprzekraczającym dynamiki przyszłych zysków spółki. W przeciwnym przypadku walory weszłyby naszym zdaniem w obszar przewartościowania – wyjaśniają analitycy.

Za dalszymi dobrymi wynikami Asseco SEE mają przemawiać także dobre średnioterminowe perspektywy rozwoju. Wpisuje się w nie m.in. ożywienie gospodarcze w Europie Południowo-Wschodniej, zwiększanie nakładów na IT czy rosnąca popularność usług outsourcingowych.

W poniedziałek rano cena akcji Asseco SEE spadała o 0,4 proc. do 53,8 zł. Zgodnie z prognozami analityków przychody spółki powinny sięgnąć w 2021 r. ponad 1,1 mld zł, o 11,2 proc. więcej niż w 2020 r. Zysk netto ma podskoczyć o 25,8 proc. do 146,6 mln zł. Choć analitycy podwyższyli krótkoterminową rekomendację relatywną do „przeważaj", to rekomendacja fundamentalna pozostaje na poziomie „trzymaj".

Materiał jest streszczeniem raportu analityków DM BOŚ opublikowanego 16 stycznia 2022 r.