WIG, indeks szerokiego rynku akcji, zakończył I kwartał 2022 r. na poziomie 64 900 pkt. W stosunku do wartości z końca 2021 r. spadł o 6,3 proc. Wprawdzie większość biur maklerskich typujących spółki do naszego portfela wygrała z rynkiem, ale średnia stopa zwrotu z portfela jest ujemna i wynosi 1,7 proc. Jest o 4,6 pkt proc. wyższa od zmiany WIG.

Najlepiej w I kwartale 2022 r. poradziło sobie Noble Securities, wypracowując średnio 5,8-proc. stopę zwrotu. Broker utrzymał dobrą passę: przypomnijmy, że jego wskazania wygrały w 2021 r. .

Czytaj więcej

Zmiany to szansa i zagrożenie

Rzut oka na I kwartał...

Zeszły kwartał był na rynkach trudny z uwagi na zawirowania geopolityczne. 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę, indeksy na światowych giełdach załamały się i choć gros wskaźników odrobiło już straty, to notowania akcji nadal cechuje wzmożona zmienność.

Dobrze obrazują to duże rozpiętości stóp zwrotu poszczególnych spółek za zeszły kwartał. Wyjątkowo złą passę miało Ten Square Games, które zakończyło 2021 r. z kursem wynoszącym 349 zł, a I kwartał 2022 r. poniżej 200 zł (31 marca kurs na zamknięciu sesji wyniósł 196,2 zł, co oznacza spadek w I kwartale aż o prawie 44 proc.). W pierwszych dniach kwietnia przecena Ten Square Games jeszcze się pogłębiła: obecnie kurs jest poniżej 190 zł. Słabo w minionym kwartale radziły sobie też walory Wirtualnej Polski oraz LiveChatu.

Natomiast błyszczały takie spółki jak Alumetal, Arctic Paper, Stalprofil czy XTB, których akcje w trakcie pierwszych trzech miesięcy tego roku przyniosły wysokie dwucyfrowe stopy zwrotu.

... i wskazania na kolejny

Do portfela na II kwartał 2022 r. brokerzy wskazali w sumie 30 różnych spółek (wszystkie opisujemy w ramkach powyżej i poniżej), z czego siedem zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro maklerskie. Faworytami analityków są: Asseco Poland, Grodno, Kęty, LiveChat, Pekao, Tim oraz XTB. Część tych firm pojawia się w naszym portfelu regularnie (np. wśród spółek, które były typowane przez więcej niż jedno biuro maklerskie na I kwartał 2022 r., też były Tim oraz XTB).

Przekrój branżowy spółek trafiających do portfela jest szeroki. Wśród najnowszych 30 wskazań jedną trzecią stanowią reprezentanci tzw.nowej ekonomii, a pozostałe dwie trzecie to spółki z tradycyjnych branż. W tej pierwszej grupie mamy m.in. LiveChat, Ten Square Games, Creepy Jar czy R22. Natomiast w drugiej dominują dojrzałe spółki przemysłowe. Widać też dużą rozpiętość, jeśli chodzi o rozmiar emitentów. Niespełna 17 proc. wskazań do portfela na II kwartał stanowią reprezentanci WIG20. To Asseco Poland, Pekao, PKN Orlen, PKO BP i PZU.

Najciekawszy okres

Licząc stopę zwrotu za dany kwartał, uwzględniamy też dywidendy – w momencie gdy przypada dzień ustalenia prawa. W tym kontekście najciekawsze dla inwestorów są kwartały II i III, bo to właśnie wtedy zdecydowana większość spółek ma dzień dywidendy i wypłaty. Przy czym warto odnotować, że na polskim rynku coraz częściej widać zmianę sposobu dzielenia się zyskiem: zamiast jednorazowej dużej wypłaty niektóre spółki dzielą ją na transze bądź decydują się na zaliczki. Jest też grupa firm, które mają przesunięty rok obrotowy i płacą dywidendy poza tradycyjnym sezonem. To wszystko sprawia, że spółki dywidendowe warto mieć na uwadze przez cały rok. Szczególnie w trudnych czasach, gdy jedyną pewną rzeczą na rynkach jest duża zmienność.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ