Czy wybuch wojny może przełożyć się na niższą skłonność spółek do wypłaty dywidendy w tym roku?

Przykład Domu Development pokazuje, że wzrost niepewności zachęca do wstrzymania decyzji w zakresie rekomendacji zarządu dotyczącej podziału zysku za 2021 r. Wyzwaniem jest zaburzenie łańcucha dostaw, wzrost presji kosztów, co wymaga często inwestycji w kapitał obrotowy czy aktywa trwałe, w automatyzację czy optymalizację kosztów pracy. Zmiany to szansa i zagrożenie, więc dla wiarygodnych spółek i długoterminowych inwestorów lepiej zysk za 2021 r. czy lat poprzednich przeznaczyć na inwestycje. W przypadku spółek, które nie mają pomysłu na sensowne inwestycje – lepiej przeznaczyć środki na dywidendę.

Czytaj więcej

Alumetal patrzy z optymizmem na ten rok. Został wytypowany do portfela na II kwartał przez Millenniu
30 hojnych firm na drugi kwartał

I kwartał na rynkach akcji był trudny, jak zapowiada się drugi?

Co najmniej cały 2022 r. będzie okresem wzrostu zmienności. Z punktu widzenia cyklu rotacji aktywów hossa surowcowa przedłuża okres sprzyjający surowcom i wywiera presję na obligacje i akcje.

Na które spółki warto obecnie postawić: cykliczne czy również na wzrostowe?

Wzrost stóp procentowych sprzyja w pierwszym etapie bankom, choć zbyt szybka dynamika podwyżek, w szczególności w czasie hossy surowcowej, będzie wywierać negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Presja kosztowa, m.in. skokowy wzrost cen energii, benzyny i oleju napędowego, surowców budowlanych czy wzrost presji inflacyjnej jest szokowym wyzwaniem dla spółek i konsumentów. Beneficjentami mogą okazać się spółki energetyczne czy branża IT (wzrost zainteresowania cyberbezpieczeństwem).