W dniach 5–8 marca w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się coroczna Konferencja Izby Domów Maklerskich, podczas której nagrodzimy spółki z WIG30, które najlepiej komunikują się z rynkiem. Zostaną wyłonione w dwóch częściach badania: poprzez głosy czytelników i drobnych inwestorów, oddawane na naszej stronie internetowej (można głosować do 23 lutego), oraz ankietę rozsyłaną do przedstawicieli instytucji finansowych. To już szósta edycja tego największego w Polsce badania IR w dużych spółkach giełdowych, organizowanego przez naszą redakcję wspólnie z Izbą Domów Maklerskich.

Instytucje mają głos

W zeszłorocznej edycji badania uzyskaliśmy odpowiedzi od ponad 20 różnych podmiotów – domów maklerskich, OFE i TFI. Podobnie jak rok wcześniej w ocenie instytucji zwyciężył Cyfrowy Polsat. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio CD Projekt oraz LPP. Zapytaliśmy ubiegłorocznego lidera o to, jak minął mu zeszły rok.

– Cyfrowy Polsat oraz krajowy sektor TMT (technologia, media i telekomunikacja – red.) mają za sobą bardzo udany rok, dlatego nie mogliśmy narzekać na brak zainteresowania naszą spółką. Angażowaliśmy się w aktywny dialog z akcjonariuszami, ale zdołaliśmy również uplasować skutecznie dwie duże emisje obligacji, w tym pierwszą korporacyjną emisję zielonych obligacji denominowanych w złotych – mówi Grzegorz Para, dyrektor IR Cyfrowego Polsatu. Dodaje, że w przypadku spółki, która rozwija się tak dynamicznie jak Cyfrowy Polsat, konieczny jest taki dobór narzędzi komunikacyjnych, dzięki którym można najskuteczniej dotrzeć z informacjami do akcjonariuszy. – Odbywamy bardzo wiele spotkań z krajowymi i zagranicznymi inwestorami, a ich opinie i oczekiwania są dla nas najistotniejszym źródłem wiedzy na temat tego, na jakie rozwiązania warto postawić – mówi przedstawiciel Cyfrowego Polsatu.

Reprezentanci działów IR zgodnie twierdzą, że z roku na rok ich praca staje się coraz większym wyzwaniem. Jest to związane z gąszczem nowych regulacji i wymogów raportowych. Do tego dochodzą kolejne zmiany w zakresie standardów księgowych, które przysparzają dużo pracy spółkom, jak również odbiorcom sprawozdań i niekiedy trudno zgodzić się z tezą, że prowadzą one do większej transparentności w zakresie publikowanych przez spółki informacji.

– Z optymizmem patrzymy jednak na rok 2020, kiedy sprawozdania mają szansę „ustabilizować się" pod kątem standardów raportowania. Na koniec dnia chodzi bowiem o to, żeby z naszymi inwestorami rozmawiać przede wszystkim o kondycji i perspektywach naszego biznesu – podsumowuje przedstawiciel Cyfrowego Polsatu.

Spółki i drobni gracze

GG Parkiet

Z kolei według wskazań inwestorów indywidualnych w 2019 r. wygrała grupa PKN Orlen. Drugie miejsce – ex aequo – zajęły firmy Asseco Poland oraz PKO BP, a trzecie Tauron. Poprosiliśmy o komentarz PKN Orlen, ale do czasu zamknięcia tego wydania gazety nie udało nam się go uzyskać. Warto natomiast podkreślić, że paliwową spółkę wyróżnia m.in. realizowany przez nią program „Orlen w portfelu", którego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania Polaków rynkiem kapitałowym.

Za zdecydowaną większość obrotów na warszawskiej giełdzie odpowiadają instytucje (głównie zagraniczne), ale drobni gracze cały czas są dla polskiego rynku kapitałowego ważną grupą i spółki powinny mieć to na uwadze. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ocenia, że co do zasady widać w tym zakresie stopniową, lecz powolną poprawę. Trudno jednak wszystkie firmy sprowadzić do wspólnika mianownika. Niektóre wkładają ponadprzeciętny wysiłek, aby sprostać oczekiwaniom inwestorów indywidualnych, a niektóre nawet nie reagują na pytania inwestorów, na walnych zgromadzeniach również trudno o sensowną dyskusję, a do tego strony internetowe takich firm i raporty okresowe prezentują się bardzo słabo.

Dobre relacje z inwestorami indywidualnymi mogą przynieść spółkom gros korzyści – nie tylko wizerunkowych. Z badań wynika, że klienci akcjonariusze chętniej niż klienci niesposiadający akcji danej firmy polecają ją innym i kupują jej produkty. Mogą więc realnie pomoc w rozwoju jej biznesu.

Siedem grzechów głównych

GG Parkiet

Zebraliśmy kluczowe rady spółek, które najlepiej komunikują się z rynkiem i – tworząc ich przeciwieństwa – stworzyliśmy katalog zachowań, których działy IR powinny unikać. Znalazły się tam: nierzetelność, brak dostępności osób odpowiadających za IR, bierność, koncentrowanie się na przeszłości, niska jakość raportów i komunikatów, niedostateczna wiedza na temat samej spółki i jej otoczenia rynkowego oraz kurczowe trzymanie się tradycyjnych metod komunikacji (prezentacji), podczas gdy dostępne są nowe, będące dużym udogodnieniem dla inwestorów (np. transmisje w internecie, obecność w mediach społecznościowych).

Warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię: nawet najlepsi specjaliści od relacji inwestorskich nie będą w stanie dobrze komunikować się z rynkiem, jeśli na przeszkodzie staną bariery wewnątrz spółki. Innymi słowy – jeśli zarząd nie chce prowadzić dobrej polityki IR, jest to bariera nie do przeskoczenia. Niestety, nadal nie brakuje spółek, których zarządy wolą mieć z inwestorami jak najmniej do czynienia. Tymczasem – jak pokazuje praktyka – spotkanie z menedżerami jest dla inwestorów nie tylko szansą na uzyskanie informacji o firmie, ale również okazją do oceny wiedzy przedstawicieli zarządu, ich zaangażowania i podejścia do prowadzonego biznesu.

W zeszłorocznej edycji badania – podobnie jak rok wcześniej – w ocenie instytucji finansowych zwyciężył Cyfrowy Polsat, który dostał średnio 5,13 pkt (na sześć możliwych). Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio CD Projekt oraz LPP. W pierwszej piątce znalazły się też Kruk i Dino. Natomiast w ogonie rankingu uplasowały się: Grupa Azoty, KGHM, Enea i Kernel. Z kolei według wskazań inwestorów indywidualnych wygrała grupa PKN Orlen. Jako jedyna w tej części badania dostała ponad 5 pkt. Drobni inwestorzy docenili też spółkę Asseco Poland i PKO BP (ex aequo zajęły drugie miejsce) oraz firmę Tauron. W pierwszej piątce znalazły się również Pekao i KGHM. Natomiast najwięcej zastrzeżeń drobni inwestorzy mieli do polityki informacyjnej takich spółek jak Kernel, Eurocash i Dino. Niewielu firmom udało się zająć wysokie pozycje w obu częściach rankingu. Najlepiej pod tym względem wypadł PKN Orlen.

Opinie

Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Poziom IR w spółkach jest bardzo różny, od skrajnie pozytywnego do skrajnie złego. Można odnieść wrażenie, że spółki stopniowo przechodzą na tę lepszą stronę. Niemniej jest to proces powolny. Przełomu niestety wciąż nie widać. W przypadku wielu firm wydawać się może, że na rękę jest im mało transparentna komunikacja, szczególnie w okresie tak wielu delistingów. Zła komunikacja sprzyja mniejszemu zainteresowaniu akcjami, a w konsekwencji wspiera niższą wycenę. To z kolei powoduje, że wyceny firm w delistingach nierzadko są istotnie niższe niż ich wartość godziwa. Wydawać się może, że wiele spółek nie do końca rozumie też istotę rynku kapitałowego i nie wie, jakie znaczenie ma dobra komunikacja. Część firm nie chce się natomiast starać, bo i tak nie wierzą, że będzie miało to znaczenie przy obserwowanym od lat nastawieniu do rynku. Takie podejście jest błędne. Są na szczęście liczne pozytywne przykłady podmiotów z IR na najwyższym poziomie. Dobrze komunikujące się, transparentne firmy nawet przy trudniejszym rynku cieszą się zaufaniem, lepszą płynnością, większym zainteresowaniem, a nierzadko także korzystniejszą wyceną.

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich

Przeprowadzane co roku badanie dotyczące relacji inwestorskich jest ważne, ponieważ mobilizuje giełdowe spółki do poprawy jakości komunikacji z rynkiem. A dobra komunikacja jest przecież ich obowiązkiem: inwestorzy, przekazując spółkom pieniądze, obdarzyli je równocześnie zaufaniem i firmy powinny robić wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. Co ważne, dobra komunikacja z inwestorami nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach, kiedy polski rynek przeżywa trudne chwile, a takie afery jak GetBack spowodowały, że zaufanie do rynku kapitałowego zostało poważnie nadszarpnięte.

Przedsiębiorstwa, które mają dobrze prowadzone relacje inwestorskie, powinny być wzorcem i modelem dla pozostałych spółek giełdowych. Przy czym trzeba pamiętać, że dobre relacje inwestorskie wiążą się z działaniami wymaganymi przez prawo, ale ważne jest również, aby komunikacja z rynkiem była zrozumiała i czytelna. Tylko wtedy będzie się udawało budować zaufanie, a to właśnie ono jest fundamentem, na którym rynek kapitałowy powinien się opierać.