Urteste chce wypłacać dywidendę

Zgodnie z przyjętą polityka dywidendową biotechnologiczna spółka, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych z próbek moczu, może rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend w wysokości od 40 proc. do 60 proc. zysku netto uzyskanego w danym roku obrotowym.

Publikacja: 25.01.2023 11:29

Urteste chce wypłacać dywidendę

Foto: Adobestock

Ostateczne rekomendacje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależeć od wielkości wypracowanego zysku, oceny sytuacji finansowej i płynnościowej spółki oraz potrzeb kapitałowych. Pozostałą część zysku w ocenie zarządu powinna zostać przeznaczona na kapitał zapasowy w celu zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania i komercjalizacji kolejnych projektów i technologii.

W ocenie zarządu Urteste, realizacja polityki dywidendowej powinna zapewnić spółce środki na kontynuowanie działalności i realizację kolejnych projektów badawczych.

- Uchwaliliśmy politykę dywidendową Urteste, ponieważ chcemy w transparenty sposób komunikować obecnym i przyszłym akcjonariuszom Urteste plany dotyczące podziału zysku w przypadku komercjalizacji technologii Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów. Nasz model biznesowy jest zgodny z modelem powszechnie stosowanym w branży i zakłada udzielenie licencji lub sprzedaż praw do technologii. W ostatnich latach na świecie sukcesywnie rosną inwestycje w obszarze diagnostyki nowotworów. Wyraźnie dostrzegamy, że nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w ten globalny trend - podkreśla Grzegorz Stefański, prezes i współzałożyciel Urteste.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów za pomocą pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Testy Urteste pod wpływem specyficznych enzymów powodują zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o obecności konkretnego typu nowotworu.

Flagowym i najbardziej zaawansowanym projektem Urteste jest PANURI - test na raka trzustki.

Drugim projektem Spółki jest MULTI-CANCER, którego celem jest opracowanie testu do jednoczesnego wykrywania wielu rodzajów nowotworów: prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego oraz układu nerwowego.

Medycyna i zdrowie
Rękawice poprawiają wyniki Mercatora
Medycyna i zdrowie
Celon pociągnął indeks w dół
Medycyna i zdrowie
Celon znalazł partnera do leku na depresję. Ale akcje tanieją
Medycyna i zdrowie
Biotechnologiczna spółka idzie na giełdę
Materiał Promocyjny
Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?
Medycyna i zdrowie
Neuca pochwaliła się zyskami za I kwartał
Medycyna i zdrowie
BioResearch Pharma planuje IPO i debiut na NewConnect